Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands zet alles op alles om steeds schaarser wordende grondstoffen in de kringloop te houden. Zo zet het bedrijf in op meer samenwerking in de afvalketen, met focus op kringlopen en duurzame oplossingen. Dit is dan ook het centrale thema van het nieuwe jaarverslag. Intervolvement stelde de content samen, schreef de teksten en zorgde ervoor dat het verslag conform de GRI-richtlijnen werd opgesteld.

De een is afgekeurd door epilepsie, de ander zat al veel te lang zonder werk. Spaarnelanden schrijft ze niet af, maar zorgt voor werkplekken in wijkteams. Een prachtige manier om ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ weer bij de stad te betrekken, én de wijk netjes te houden. Sociale cohesie in optima forma dus. We waren dan ook erg enthousiast toen we over dit onderwerp een film mochten maken. Bekijk de clip en de mini documentaire hieronder:


Credits

Concept en project: Intervolvement
Concept en art direction: Made in Haarlem
Regie, beeld, geluid, montage – Steven Elbers
Productie: Spaarnelanden

In de IJmondregio wonen en werken mensen tussen scheepvaart en zware industrie. Schone lucht staat hier dus hoog op de agenda van de gemeenten. De Omgevingsdienst IJmond behartigt de luchtkwaliteit namens alle IJmondgemeenten en stelde een nieuwe visie Luchtkwaliteit op. Wie wil weten hoe de Omgevingsdienst de luchtkwaliteit meet en verbetert, hoeft niet het 30 pagina’s tellende visiestuk te lezen. Intervolvement vertaalde de visie naar een online magazine, zodat het behapbaar werd voor een breed publiek. Met volop ruimte voor tabellen, foto’s en filmpjes.

Een online magazine in je communicatiemix?
Handig van zo’n online magazine is dat je er snel doorheen kunt scrollen. Wie wat meer de diepte in wil, kan filmpjes bekijken, actuele meetgegevens checken en doorklikken naar verdiepende tekstblokjes.

Lelystad is een jonge, progressieve stad met groen, lucht en ruimte. De ideale voedingsbodem voor duurzaam beleid dus. Toch, als je niet oppast, kan iedereen bij de gemeente daar iets anders onder verstaan. Daarom heeft de gemeente Intervolvement gevraagd om op zoek te gaan naar antwoord op de vraag waarom de gemeente -ook alweer- wil excelleren in duurzaamheid en wat de duurzaamheidsambities zijn. Via een compelling story schetsen we de stip-op-de-horizon.

Van koffiebekertjes tot dozen en maaltijdbakjes: familiebedrijf Pacombi Group is gespecialiseerd in verpakkingen. Dankzij een duidelijke duurzaamheidsvisie staat het bedrijf uit Honselaarsdijk internationaal bekend als marktleider. Dat vraagt om een gedegen duurzaamheidsverslag, maar hoe pak je dat aan? Voor Pacombi Group legde Intervolvement alle duurzaamheidsinitiatieven langs de meetlat van de meest recente GRI standaard. Een goed begin voor reporting op duurzaamheid.

 

Veel meer samenwerken in de afvalketen, focus op kringlopen en duurzame oplossingen. SUEZ Recycling & Recovery Netherlands zet alles op alles om steeds schaarser wordende grondstoffen in de kringloop te houden. De Nederlandse vestiging van het SUEZ-concern maakt serieus werk van duurzaamheid en laat dit als centraal thema steeds terugkomen in haar nieuwe jaarverslag. Intervolvement stelt de content samen, schrijft de teksten en bewaakt dat het verslag conform de GRI-standaard wordt opgeleverd. Het resultaat is een informatieve website, die dankzij haar handige navigatie een grote hoeveelheid informatie prettig gedoseerd aanbiedt.

 

Stakeholderdialoog en materialiteit

In het kader van GRI ontwikkelden we een methode voor een gedegen stakeholderdialoog. In gesprekken met stakeholders vragen we naar de belangrijkste thema’s en maken we samen met onze opdrachtgever de belangrijkste, ofwel materiële onderwerpen. De stakeholdergesprekken leveren telkens ook waardevolle feedback en soms verrassende insights op voor wie serieus werk maakt van G4-verslaglegging.

 

Door de dialoog met stakeholders wordt ook duidelijker welke thema’s binnen en buiten het bedrijf de hoogste prioriteit hebben. Perfecte input, waarmee we de navigatie van het online-jaarverslag konden opzetten: kijk via deze link bij ‘wat ons bezighoudt’ om te zien hoe SUEZ Nederland dit aanpakt.

Al meer dan vijftien jaar verzorgen we het jaarverslag voor Afvalzorg, beheerder van stortlocaties en bewerker van afvalstromen. Thema van 2015 is duurzaamheid en de circulaire economie. Veel aandacht gaat uit naar de stappen die Afvalzorg zet om grondstoffenkringlopen te sluiten en de rol die stortlocaties hierin vervullen. We maakten een bondige papieren uitgave, en een uitgebreide digitale versie van het jaarverslag. Hoe je zo’n berg aan gegevens online krijgt? Dat gaat uitstekend. Elk jaar slagen we erin om de grote hoeveelheid informatie op een aantrekkelijke en praktische manier voor de lezer te ontsluiten.

Naar het online jaarverslag van Afvalzorg »

Ontmoet Albert, Robert, Sabrina, René en Romano: de een is afgekeurd door epilepsie, de ander zat al veel te lang zonder werk. Het Haarlemse Spaarnelanden biedt ze werkervaringsplekken in de wijkteams die dagelijks zwerfafval opruimen. Dit is een mooie manier om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer in het werkproces te betrekken, contacten te leggen én de wijken netjes te houden. Wij maakten samen met Made in Haarlem een film over de vijf wijkteamleden. Bekijk – én deel! – de clip en de mini documentaire.

Bij PWN hebben we de afgelopen jaren een evolutie gezien in het jaarverslag. Van feitelijk opsommen wat er gebeurd is, naar denken in prestaties, naar dialoog. Want in 2016 werkten we opnieuw mee aan het jaarverslag, waarin de stem van stakeholders meer dan ooit terugklonk. Binnen integrated reporting neemt het jaarverslag nu een belangrijke rol in. Niet alleen om te rapporteren over prestaties, ook om via belangrijke, materiële thema’s de dialoog aan te gaan met stakeholders. We ondersteunden PWN bij deze eerste stappen op weg naar echte stakeholderdialoog en werkten via interviews aan samenstelling, redactie en tekst.

Je kunt ons bijna wel specialist GRI noemen. Zo stelden we ook het jaarverslag voor Spaarnelanden over 2015 samen conform de nieuwe norm G4. Dat betekende dat we op een andere manier naar de verstrekte informatie kijken. Nieuw is dat de rol van stakeholders daarbij belangrijker wordt. Zij bepalen immers waarover ze graag in het jaarverslag meer te weten willen komen. Intervolvement voerde gesprekken met ze en leidde daaruit af wat de meest relevante thema’s zijn op dit moment. De gesprekken leverden bovendien voor het management van Spaarnelanden interessante informatie op – belangrijk voor de strategie van het bedrijf. Met deze kennis konden we vlot en efficiënt een gedegen jaarverslag samenstellen. Bekijk hier het resultaat (pdf).

Mensen met een beperking zijn bijzonder gemotiveerd. Echte doorzetters, die prima carrière kunnen maken – op hun eigen manier. En hoewel steeds meer werkgevers de waarde van participatie inzien, blijven ook nog veel talenten onbenut. Zestor besloot daarom om Intervolvement een praktische, inspirerende gids over participatie te laten maken. Een inspiratieboekje voor het hoger onderwijs, dat aan de hand van praktijkvoorbeelden en verhalen laat zien hoe goed dit kan werken. We tekenden verhalen op uit de praktijk van leden van Colleges van Bestuur, docenten, afdelingshoofden, HR adviseurs en ook die van medewerkers met een beperking.