Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

De Nederlandse duinen hebben het zwaar. Gelukkig zijn er beheerders zoals PWN, die weten hoe ze het duinlandschap weer gezond moeten maken. Dat ze in zulke kwetsbare natuur ook recreatie mogelijk maken, mag wel een wonder heten. Intervolvement ondersteunt PWN om aandacht te vragen voor hun zorgvuldige natuurwerk. Bijvoorbeeld met het jaarlijkse Natuurrapport, waarin op een vrij lichte, bevlogen manier stakeholders bij gemeenten en provincie worden bijgepraat over het beheer in de duinen en de ontwikkeling van de recreatie. Nuchter, resultaatgericht, en vol inspiratie voor wie niet zo vaak de duinen in trekt.

Bekijk de versie van 2017 hier

 

In de IJmondregio wonen en werken mensen tussen scheepvaart en zware industrie. Schone lucht staat hier dus hoog op de agenda van de gemeenten. De Omgevingsdienst IJmond behartigt de luchtkwaliteit namens alle IJmondgemeenten en stelde een nieuwe visie Luchtkwaliteit op. Wie wil weten hoe de Omgevingsdienst de luchtkwaliteit meet en verbetert, hoeft niet het 30 pagina’s tellende visiestuk te lezen. Intervolvement vertaalde de visie naar een online magazine, zodat het behapbaar werd voor een breed publiek. Met volop ruimte voor tabellen, foto’s en filmpjes.

Een online magazine in je communicatiemix?
Handig van zo’n online magazine is dat je er snel doorheen kunt scrollen. Wie wat meer de diepte in wil, kan filmpjes bekijken, actuele meetgegevens checken en doorklikken naar verdiepende tekstblokjes.

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude – ingeklemd tussen Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer en Amsterdam – ondergaat een grote verandering: de gemeente van 5.000 inwoners wordt opgeheven en gaat in zijn geheel samen met een de gemeente Haarlemmermeer. De communicatie rond dit proces wordt gekanaliseerd in een informatieve krant voor inwoners. Intervolvement stelt deze samen en schrijft de teksten.

Tijdens het Promotie Evenement Techniek komen basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 spelenderwijs in contact met technische workshops. Dit event wordt al enkele jaren georganiseerd door bedrijven en vrijwilligers in verschillende Noord-Hollandse steden.

Maar… het ontbrak nog aan een gemeenschappelijke aankleding. Een stijl, een naam, een leuk idee dat zo’n evenement optilt. Daarom werkten we een stijl uit die past bij de zeven werelden van techniek. Centraal idee: kom er ontdekken en doen. Purmerend had de primeur met nieuwe materialen, waaronder een vier meter hoge toren, beachflags, statafels en promotiemateriaal.

Dat je met 60.000 zakelijke waterklanten de banden kunt aanhalen, bewijzen de cijfers van de zakelijke nieuwsbrief van PWN. Een pakkende kop en helder intro maken dat de nieuwsbrief goed wordt gelezen. In de statistieken zien we regelmatig openingsratio’s van boven de 65%. De teksten van Intervolvement gaan over onderwerpen die voor bedrijven relevant zijn. Bijvoorbeeld nieuwe transportleidingen, de kwaliteit van het proceswater, innovaties en techniek. De nieuwsbrief heeft in 4 jaar tijd gezorgd voor een trouwe groep lezers.

Lelystad is een jonge, progressieve stad met groen, lucht en ruimte. De ideale voedingsbodem voor duurzaam beleid dus. Toch, als je niet oppast, kan iedereen bij de gemeente daar iets anders onder verstaan. Daarom heeft de gemeente Intervolvement gevraagd om op zoek te gaan naar antwoord op de vraag waarom de gemeente -ook alweer- wil excelleren in duurzaamheid en wat de duurzaamheidsambities zijn. Via een compelling story schetsen we de stip-op-de-horizon.

Een halve eeuw Sodexo werd in 2016 wereldwijd gevierd. In Nederland brachten we een jubileum-editie uit van personeelsmagazine Quality Times, met speciale aandacht voor de tijdslijn van het bedrijf als rode draad door het blad. Compleet met foto’s en verhalen van vroeger.

Al meer dan vijftien jaar verzorgen we het jaarverslag voor Afvalzorg, beheerder van stortlocaties en bewerker van afvalstromen. Thema van 2015 is duurzaamheid en de circulaire economie. Veel aandacht gaat uit naar de stappen die Afvalzorg zet om grondstoffenkringlopen te sluiten en de rol die stortlocaties hierin vervullen. We maakten een bondige papieren uitgave, en een uitgebreide digitale versie van het jaarverslag. Hoe je zo’n berg aan gegevens online krijgt? Dat gaat uitstekend. Elk jaar slagen we erin om de grote hoeveelheid informatie op een aantrekkelijke en praktische manier voor de lezer te ontsluiten.

Naar het online jaarverslag van Afvalzorg »

Voor Sodexo maken we elk kwartaal het personeelsblad. Het magazine gaat naar alle 5.000 medewerkers van het bedrijf en bevat een mix van nuttige en onderhoudende artikelen. Sinds enkele jaren zwengelen we ook de interactie aan tussen dit blad en de Facebookpagina van het bedrijf.

Spaarnelanden, verantwoordelijk voor afvalinzameling en groenonderhoud in Haarlem, heeft een prikkelende visie op sociaal maatschappelijk ondernemen. En in de stad spelen zoveel ontwikkelingen die daarop aansluiten, dat het hoog tijd werd om dit alles eens helder en samenhangend op te schrijven. Intervolvement adviseerde om dit eens goed op te schrijven, in de vorm van een visiedocument. We bedachten een concept dat de aandacht moest trekken van stakeholders, zoals wethouders en raadsleden. Het werd een bijzonder boekje. Centraal thema: de straat is van ons allemaal. Want met z’n allen maken we het leven in de stad leuker, duurzamer en socialer. Zes sprekende voorbeelden laten zien hoe mooi nieuw initiatief in de stad kan werken. We gaven ze een Loesje-achtige ‘stoeptegelwijsheid’ mee, en roepen iedereen op: wat wordt jouw tegeltje voor de stad?

Samen met bureau Limoon werkten we in 2015 we een nieuwe structuur uit voor de consumentcommunicatie van PWN. Ons strategisch advies behelsde een pakkende mix van online en offline media. Met in het oog springend een vrolijk minimagazine vol informatie over water en natuurbeleving. Handig om uit te delen in de bezoekerscentra en bij evenementen. Het magazine, getiteld PUUR, is een doorvertaling van eerdere magazines die we voor PWN samenstelden.

Ondernemers staan voortdurend voor spannende investeringsbeslissingen. Zo’n beslissing neem je liever niet op basis van een goed gevoel. En ook niet alleen maar omdat de bank bereid is om het te financieren. Steeds vaker schakelen ondernemers een Register Valuator in om de haalbaarheid van een investering te berekenen. Lees erover in Van Waarde, het magazine van het NIRV voor ondernemers in het MKB. Intervolvement schrijft de teksten: journalistiek, begrijpelijk en lekker leesbaar. Elk kwartaal een stevig blad.

Mensen met een beperking zijn bijzonder gemotiveerd. Echte doorzetters, die prima carrière kunnen maken – op hun eigen manier. En hoewel steeds meer werkgevers de waarde van participatie inzien, blijven ook nog veel talenten onbenut. Zestor besloot daarom om Intervolvement een praktische, inspirerende gids over participatie te laten maken. Een inspiratieboekje voor het hoger onderwijs, dat aan de hand van praktijkvoorbeelden en verhalen laat zien hoe goed dit kan werken. We tekenden verhalen op uit de praktijk van leden van Colleges van Bestuur, docenten, afdelingshoofden, HR adviseurs en ook die van medewerkers met een beperking.

 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude – ingeklemd tussen Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer en Amsterdam – maakte zich in 2015 zich op voor een grote verandering: de gemeente van 5.000 inwoners gaat fuseren met een van de buurgemeenten. Die laatste mochten hun visie op de fusie indienen, waarna de gemeenteraad kiest. In de aanloop naar deze beslissing kregen inwoners volop inspraakmogelijkheden. Intervolvement ondersteunde dit proces met communicatie, onder meer in de vorm van een bewonerskrant en een PR-rondje per bus voor bestuurders uit kandidaat-gemeenten.

Weinig plek, veel drukte. Bouwen in binnensteden is woekeren met de ruimte. De knappe logistiek van SBL helpt bouwers om zuiniger, milieuvriendelijker én sneller te bouwen. Het is als de geest uit de olielamp: je vraagt iets, en de volgende dag staat ’t voor je klaar. Precies op de juiste verdieping, in de juiste hoek. We bedachten de naam ‘Djinny’. En dat leidde tot een fris logo, huisstijl en responsive website. Credits voor onze partners Made in Haarlem voor het design en FBi voor UX en bouw. Bekijk de nieuwe website hier.

Ze hadden al een naam, Techniek Campus Engineering & Materials. De communicatiewerkgroep voor de oprichting vroeg Intervolvement een communicatiestrategie te ontwikkelen en deze te vertalen naar een ‘compelling story’. Na interviews en brainstormsessies brachten we de strategie onder woorden en werkten we deze uit naar een communicatieplan. Met als essentieel onderdeel de compelling story, het verhaal dat alle partijen achter het grote idee schaart. Inmiddels is de Techniekcampus in de IJmond uitgegroeid tot een instituut dat werken, leren en innoveren op een vloeiende manier verbindt. We bedachten – ongevraagd – als alternatieve naam ‘Techport’, en zien nu dat deze meer en meer gebruikt wordt voor de gehele maakindustrie in de Noordelijke Randstad…

Bij Intervolvement hebben we zoveel ervaring in afval en milieu dat we als vanzelf een neus hebben ontwikkeld voor de mooie verhalen in deze sector. Er gebeurt hier immers ongelofelijk veel, op weg naar een betere toekomst. Maar vaak blijven die mooie verhalen onbekend voor het grotere publiek. Zonde! Neem nou de activiteiten van HVC, een lichtend voorbeeld in de sector. Erg inspirerend om hun verhalen op te tekenen en er een magazine van te maken. Het blad Schoon kreeg terecht als ondertitel mee: ‘Inspiratie uit afval, grondstoffen en energie.’ Een magazine met een bewaarfunctie… nog lang geen oud papier dus.