Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Ook in 2018 droeg Spaarnelanden weer een belangrijk steentje bij aan een fijn leefklimaat in onze regio. Medewerkers van Spaarnelanden zamelden het afval in, veegden de straten, onderhielden het groen, beheerden parkeergarages en parkeermeters en ondernamen tal van nieuwe initiatieven die de stad groener, socialer en duurzamer maken. Teveel om op te noemen eigenlijk. En toch lukte het ons om dit samen te vatten in een geanimeerd jaaroverzicht van 1.26 minuten. Spaarnelanden kon het animatiefilmpje meteen bij de nieuwjaarsborrel aan relaties laten zien en heeft het nu ook op www.spaarnelanden.nl en YouTube gezet. Dus ga eens kijken. We maakten de animatie weer in samenwerking met de Animation Store.

 

Denk je dat de activiteiten in jouw bedrijf zich ook goed lenen voor een animatiefilmpje? Neem dan contact met ons op, telefoon (023) 534 1805.

EBN richt zich als staatsdeelneming nog steeds op exploratie van aardgasvelden in de Nederlandse ondergrond. Maar de energiewereld is sterk aan het veranderen. Aardgas is nog steeds belangrijk als transitiebrandstof naar verduurzaming, maar de kennis van de bodem kan ook anders worden ingezet. Voor aardwarmte bijvoorbeeld, en CO2-opslag. Zie daar de nieuwe focus van EBN, die we ook op hun website nu helder uiteenzetten. Compleet met een uitgebreide kennisbank voor de energiesector.

Niet veel mensen weten dat drinkwaterbedrijf PWN ook zesduizend hectare natuurgebied beheert in de duinen van Noord-Holland. En daar valt ongelofelijk veel over te vertellen. Geïnspireerd door grote parken als Yellowstone, pakten we het jaarrapport over PWN’s natuurbeheer dit jaar uitvoeriger aan. We stelden een jaargids samen die veel meer vertelt over wat er in de gebieden aan de hand is. Met een serieuze insteek en kleurrijke vormgeving spreken we nu niet alleen de kernstakeholders aan, maar laten we ook een breder publiek meegenieten van de bijzondere natuur in de duinen. De jaargids bevat hoofdstukken over de ecologie, beschermde soorten, bedreigingen, recreatie en – natuurlijk – de Big Five van Noord-Holland. Daarnaast doet de gids nog steeds uitgebreid verslag van het beheer van PWN.

SignOn ICT Trainingen+ heeft een nieuwe site en die is nu live. Intervolvement dacht mee over de content van nieuwe diensten. Ook stelden we een format op voor het omschrijven van de trainingen. Wij blijven betrokken om teksten aan te passen en/of toe te voegen. SignOn verbetert en onderhoudt de ICT-kennis van medewerkers door trainingen te bieden die variëren van SAP tot Power BI. Het bedrijf is nu online nog beter vindbaar. Partners MadeinHaarlem en FBI ontwierpen en bouwden de site.

We zijn trots dat we met PWN al jaren een sterke ontwikkeling mogen doormaken rond het duurzaamheidsverslag. Jaar op jaar duiken we nog dieper de inhoud in, om voor het drinkwaterbedrijf van Noord-Holland een zo transparant mogelijk jaarverslag te schrijven. Voor de acht meest relevante thema’s laten we nu zien wat de impact is, en wat het bedrijf tegenkomt aan risico’s en dilemma’s. Het resultaat is een stevig jaarverslag, dat duurzame ontwikkeling tot in de kern van de teksten uitdraagt.

Het PWN Jaarverslag 2017 is in eigen beheer vormgegeven en als onderdeel van de corporate website gepubliceerd. Intervolvement maakte de inhoud toegankelijk en schreef de teksten. Neem een kijkje.

Voor het tweede jaar vertaalden we het jaarverslag van Spaarnelanden naar een informatief en laagdrempelig animatiefilmpje. In anderhalve minuut krijg je zo de belangrijkste onderwerpen mee. Leuk voor de likes op social media.

 

Spaarnelanden, overheids-nv van de gemeenten Haarlem en Zandvoort, heeft haar jaarverslag over 2017 uitgebracht. Het verslag stelt duurzame ontwikkeling centraal en geeft inzicht in de prestaties rond milieu, mensen en lokale economie.

Intervolvement maakte de informatie toegankelijk met een heldere structuur gebaseerd op waardecreatie. We werkten een geïntegreerd waardecreatiemodel uit, deden verslag van de stakeholderdialoog en bepaalden de meest relevante onderwerpen aan de hand van de materialiteitsmatrix. De teksten laten zo de samenhang zien tussen de strategie, de verschillende activiteiten en de prestaties van de onderneming.

Het jaarverslag verscheen in de zomer van 2018 op de website van Spaarnelanden als interactieve pdf. Een samenvatting in print ging naar de belangrijkste stakeholders.

Afvalzorg is een overheidsdeelneming, gespecialiseerd in de verwerking van minerale stromen, stortafval en de nazorg van verontreinigde locaties. In het jaarverslag 2017 van Afvalzorg navigeer je eenvoudig door de belangrijkste ontwikkelingen, projecten en cijfers van vorig jaar. Het vormt online een vloeiend geheel met de rest van de (nieuwe) website.

Neem een kijkje in de wereld van hoogwaardige afvalverwerking en storttechniek.

Hoewel we in ons land al veel recyclen, blijft het voor sommige afvalstromen maar lastig om er een goede oplossing voor te vinden. Gelukkig weet Afvalzorg precies wat je er nog mee kunt doen.

Deze overheids-nv komt met intelligente oplossingen om voor het ‘onmogelijkste’ afval toch een mens- en milieuvriendelijke achtervang te bieden. Duurzaam storten? Volledig reinigen van assen uit afvalverbrandingsinstallaties? Bij Afvalzorg is dit in goede handen. We bedachten de juiste woorden bij hun werk en een passende beeldtaal. Nu te zien op hun geheel vernieuwde website.

En hoe komt het dat Unilever het nostalgische zeepmerk Driehoek aan een kleine duurzame Haarlemse ondernemer verkocht? In de nieuwe editie van Van Waarde, het vakblad voor Register Valuators, leest u er alles over. Ook staat er een artikel over het eerste congres dat de beroepsvereniging NIRV hield rondom haar 15-jarig bestaan. Zo’n 250 geïnteresseerden in business valuation lieten zich via lezingen en workshops bijpraten. Ook was er genoeg tijd om te netwerken. Van Waarde verschijnt viermaal per jaar en is hier te lezen.

Bakkerij van Vessem uit Haarlem is uitgeroepen tot het Duurzaamste Bedrijf van Nederland in 2018. Als communicatiebureau gespecialiseerd in duurzaamheid hielpen wij het bedrijf onlangs, via social media, bij de promotie van een superorigineel en duurzaam vaderdagcadeau. 

Van Vessem zet zich al jaren in tegen voedselverspilling. Zo kunnen klanten in de winkels broodresten inleveren waar groen gas van wordt gemaakt. Begin dit jaar bedachten ze dat het mogelijk moest zijn om van bierbostel, een restproduct bij bierproductie, een voedzaam brood te maken. Hiervoor werd de eveneens Haarlemse bierbrouwer Jopen benaderd. Jopen op zijn beurt bedacht een recept om van Van Vessems broodresten bier te maken. Het resultaat? Een karaktervol brood van 100% biologische tarwe en een smakelijk biertje.

Zo hebben bakker en brouwer van twee reststromen weer nieuwe, duurzame producten gemaakt. Brood en bier werden in cadeauverpakking rond vaderdag in limited edition gepresenteerd.

De wereld verandert snel, zeker in het leveringsgebied van Dunea, met grote steden als Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Verstedelijking, klimaatverandering, verontreiniging van het oppervlaktewater, uitbreiding van de ondergrondse infrastructuur en sociale problematiek; het zijn grote thema’s, die ook dit drinkwaterbedrijf raken. Hoe vindt Dunea de balans tussen ambitie en uitvoering?

Bij Dunea gonsde het al een tijdje van de ideeën voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar het ontbrak nog aan structuur om daarmee echt een vuist te maken. Daarom zocht Dunea ondersteuning om eerst een gedegen mvo-beleid te ontwikkelen, waaraan later elk idee en elk project kan worden getoetst.

Intervolvement zocht hiervoor de samenwerking onze partner Enact Sustainable Strategies. Naar aanleiding van verschillende stakeholderinterviews analyseerden we wat voor Dunea en haar omgeving belangrijke onderwerpen zijn. Dat vertaalden we naar een mvo-beleid met drie strategische speerpunten en doelen. Via interne gesprekken koppelden we daar kritische succesfactoren en kpi’s aan, samengevat in een afwegingskader.

Na validatie van dit plan tot officieel beleid kon er worden gebrainstormd over ideeën om dit verder gestalte te geven. In drie groepen van 12 medewerkers kwamen er tientallen bijzondere ideeën los, genoeg voor een activiteitenprogramma voor de komende drie jaar. We gaan dus vast nog veel horen van Dunea…

Medewerkers die zich betrokken voelen bij hun bedrijf zijn productiever. Ook doen ze hun werk met meer plezier. Daarom is het belangrijk dat werkgevers dat gevoel van betrokkenheid vergroten. Maar hoe doe je dat? Zeker binnen een organisatie met meer dan 4.000 medewerkers werkzaam op honderden verschillende locaties is dat een flinke uitdaging. In de nieuwe Quality Times, het personeelsmagazine van Sodexo Nederland dat eind juni is verschenen, delen medewerkers en leidinggevenden hun ideeën en tips.
Al sinds jaar en dag zit Intervolvement in de Sodexo-redactie. We denken mee over thema’s, interviews en invalshoeken, we schrijven de artikelen en begeleiden de productie.

We ontwikkelden de bladformule van Quality Times en verzorgden de complete productie: van eind- en beeldredactie tot tekstschrijven en vormgeving. Zomer 2018 besloot Sodexo het kwartaalblad om budgettaire redenen stop te zetten en viel de laatste editie bij de medewerkers op de mat.

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands zet alles op alles om steeds schaarser wordende grondstoffen in de kringloop te houden. Zo zet het bedrijf in op meer samenwerking in de afval- en grondstoffenketens, met focus op kringlopen en duurzame oplossingen. Dit is dan ook het centrale thema van het nieuwe jaarverslag. Intervolvement stelde de content samen, schreef de teksten en zorgde ervoor dat het verslag conform de GRI-richtlijnen werd opgesteld. Klik hier voor het jaarverslag.

Een instant magazine is wat ons betreft het perfecte medium om online behoorlijk inhoudelijke informatie op een prettige manier te presenteren. Vandaar dat we Omgevingsdienst IJmond adviseerden om hiermee een eerste editie te maken. Dat sloeg zo aan, dat het nu een vervolg heeft gekregen.

Werkt het handig? Zien is geloven:  klik hier om naar het nieuwe magazine te gaan.

Circulus Berkel verzorgt het afvalbeheer en taken in de openbare ruimte voor acht gemeenten in het oosten van Nederland. Het bedrijf richt zich op een duurzame toekomst: beheer van grondstoffen en buitenruimte, sociale activering en bewonersparticipatie in de deelnemende gemeenten. Intervolvement gaat Circulus Berkel de komende tijd ondersteunen met advies voor een efficiënte stakeholderdialoog en legt het jaarverslag langs de GRI-meetlat. Ook onderzoeken we hoe social return beter in kaart kan worden gebracht.

Wij verzorgen de PR van de allereerste Techniek Uitmarkt voor leerkrachten en schoolleiders van basisscholen in Noord-Holland op 4 april op het Petrus Canisius College in Alkmaar. Leerkrachten en schoolleiders doen hier inspiratie op. Ze maken kennis met concrete producten en diensten op het gebied van Wetenschap & Technologie.

Deze opdracht sluit aan op onze inzet rondom de PET-events waar basisschoolleerlingen van de groepen 6, 7 en 8 kennis kunnen maken met techniek. Intervolvement verzorgt nieuwsbrieven, websites, social media en de PR.

In en rond Alkmaar werken 35 bedrijven – de zogeheten Technospitsen – samen aan hoogwaardige technische producten. Van kwalitatieve pijpleidingen tot hoogwaardige onderdelen voor de deeltjesversneller in Genève worden hier ontwikkeld. Zo gewaardeerd als ze worden door klanten, zo onbekend zijn ze bij technisch talent. Het lukt tot nu toe niet goed om nieuwe medewerkers, studenten en stagiairs aan te trekken. Intervolvement heeft opdracht om het merk Technospitsen in de markt te zetten.

Het TechnoSpitsen netwerk maakt onderdeel uit van het Smart Industry programma Get Connected, dat in opdracht van Koninklijke Metaalunie en FME wordt uitgevoerd.

Ondernemers werken hard om hun bedrijf draaiend te houden. Voor politiek hebben ze vaak geen tijd. In Haarlem hebben ze zich daarom verenigd in Industriekring Haarlem, als hoeder voor de bedrijvigheid in bedrijvenpark de Waarderpolder.

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen werd duidelijk dat veel politieke partijen hun oogje hadden laten vallen op dit gebied. Zoveel ruimte nog in zo’n krap bemeten stad… Hier kun je nog woningen bouwen, was de teneur.

In de campagne ‘Maak van de Waarderpolder geen woonpolder’ brachten we het standpunt van ondernemend Haarlem naar voren en legden we uit waarom woningbouw juist hier geen goed idee is. Bedrijven moeten immers gewoon bedrijven kunnen blijven. En wie wil nou niet dat ze blijven? Via Twitter, Facebook en LinkedIn benaderden we lokale politieke partijen, politici, (maatschappelijke) organisaties en andere belanghebbenden.

IKH-voorzitter Bruno Giebels liet in een app weten: “Veel complimenten van voor- en tegenstanders ontvangen voor onze campagne”.

We voerden deze campagne samen met onze social mediapartner Content United.

In drie sessies met steeds 12 medewerkers ging Dunea aan de slag om een nieuw activiteitenprogramma voor mvo uit te werken. Samen met onze partner Enact Sustainable strategies maken we dit beleid steeds concreter. Wat begon met een inspiratiesessie en stakeholdergesprekken, mondde uit in een compelling story en een breed gedragen beleid met speerpunten.

Nu is het aan Dunea zelf om die speerpunten ook daadwerkelijk om te zetten in projecten met impact: het activiteitenprogramma begint vorm te krijgen. De brainstormsessies van afgelopen woensdag leverden een rijke oogst aan duurzame ideeën op. U gaat nog veel van Dunea horen…

Verzekeraar Skildon voert een zorgvuldig opgezet beleid voor duurzaam beleggen. Maar hoe breng je dit op een prettige, heldere manier over? Intervolvement werkte een structuur uit en schreef puntige teksten. Op basis daarvan werkten we pictogrammen uit, die nu op de website de hoofdrol spelen.

Of we een tool konden maken voor maatschappelijk verantwoord inkopen? Zo technisch zijn we nou ook weer niet bij Intervolvement. Toch werden we in de aanbesteding geselecteerd om hiermee voor de gemeente Zutphen aan de slag te gaan. Gelukkig weten we veel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En zijn we goed in structureren van informatie, zodat 150 gemeenteambtenaren bij hun inkoopproces steeds de meest duurzame optie kunnen kiezen. Samen met onze partner FBi-webdesign bouwen we de komende maanden deze tool verder af tot een werkbaar prototype…

Van Waarde is een vakblad voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in vraagstukken rond bedrijfswaarderingen en business valuation. De inhoud is zeker niet alleen interessant voor ondernemers die de waarde van hun bedrijf in de gaten houden met het oog op een verkoop. Voor deze editie schreven we bijvoorbeeld artikelen over geschillen tussen ondernemers en de fiscus over de waarde van de onderneming. En hoe de samenwerking tussen een advocaat en een waarderingsspecialist doorgaans leidt tot een succesvollere uitkomst bij schadeprocedures. Ook meer weten over kwesties rond de bedrijfswaarde? Lees de nieuwe Van Waarde op de website van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

Drinkwaterbedrijf PWN betrekt de duinen van Noord-Holland bij het maken van drinkwater. Daarom heeft PWN al meer dan 75 jaar de verantwoordelijkheid om de natuur in de duinen goed te beheren. Een kwetsbaar gebied, dat niet voor niets de Natura2000-status heeft. In het Natuurrapport legt PWN elk jaar verantwoording af van hoe de organisatie te werk gaat en wat ze voor natuur en recreatie in de duingebieden bereikt. Intervolvement mocht ook afgelopen jaar weer het rapport samenstellen en de teksten schrijven.

Zaterdag viel de 13e editie van Quality Times bij de medewerkers van Sodexo op de mat. Het is een mooi winternummer geworden, waar wij al net zo blij mee zijn als Sodexo zelf. Aandacht voor interne communicatie is essentieel voor Sodexo. De facilitair dienstverlener heeft in Nederland 5100 medewerkers die het dagelijks leven van 350.000 consumenten veraangenamen met onder meer lekker en gezond eten en een schone, veilige (werk)omgeving. Die medewerkers werken op circa 1100 verschillende locaties (kantoren, scholen, ziekenhuizen e.d.). Hoe houd je iedereen toch goed aangesloten? Met een mooi blad dus, vol fraaie fotografie, lekker leesbare artikelen en interessante nieuwtjes. Intervolvement doet de (eind)redactie, beeldredactie en schrijft voor Quality Times. Onze collega’s van Made in Haarlem doen de vormgeving.

Op verschillende plaatsen in Noord-Holland vinden techniekbijeenkomsten plaats voor de hoogste klassen van de basisschool. Een mooie manier om bedrijfsleven, onderwijs en kinderen met elkaar in contact brengen rond techniekonderwijs. Zo’n promotie-evenement techniek (afgekort PET) is een actieve dag in een sporthal vol technische doe-activiteiten georganiseerd door bedrijven en technische instellingen. Kinderen kunnen er naar hartenlust knutselen, ontdekken, experimenteren en doen. Om leerkrachten hiervoor enthousiast te maken, bedachten we een frisse stijl en een dynamische website.

We zijn er geweest. We weten hoe het is om een eigen bedrijf te starten en er helemaal voor te gaan. Compleet met alle onzekerheden, risico’s en onduidelijk toekomstperspectief. Hoe zwaar moet dat zijn voor startende ondernemers in ontwikkelingslanden? We voelen ons verwant en vanuit groot respect voor de kracht van dit soort bedrijfjes hebben we, samen met zusterbureau Content United, besloten om donateur te worden van Oxfam Novib. Ondernemers voor ondernemers dus. Wie volgt?

Veel ontwikkelingen in het afgelopen jaar komen samen in het nieuwe jaarverslag van Afvalzorg. Achter de schermen heeft het bedrijf hard gewerkt aan verduurzaming en verbijzondering van haar dienstverlening. We doen er verslag van in weer een nieuw online jaarverslag. Dit keer met een duidelijk herkenbare thematiek, binnen een professionele, heldere stijl.

Beschermingsconstructies, bedrijfswaarderingen, opvolging, en strategie zijn typische onderwerpen in een vakblad voor Register Valuators. Deze erkende bedrijfswaardeerders zijn dag in, dag uit in de weer om te adviseren over de waarde van ondernemingen – nu en in de toekomst. Voor hun lijfblad VanWaarde schrijven we daarom behoorlijk inhoudelijke verhalen. Zoals deze keer over bedrijfsopvolging en de schenkingsregels, de overnameperikelen van een softwarebedrijf en de routes naar de titel Register Valuator. Nieuwsgierig? Download een exemplaar van het magazine hier.

CNB is de grootste bemiddelaar in bloembollen in Nederland en bestaat bijna 100 jaar. Het eeuwfeest werd echter niet afgewacht om te werken aan een vernieuwde strategie, positionering, propositie én een nieuw logo en dito huisstijl. Medio september is de nieuwe website (cnb.nl) gelanceerd. Het was het voorlopig sluitstuk van een enerverend traject waaraan verschillende interne en externe stakeholders deelnamen. Zo ook Intervolvement als strategisch adviseur en coach. In die rol werkten we intensief samen met communicatiemanager Diane Gortzak en het ontwerpbureau Windkracht 10, dat tekende voor het design.

Dunea, waterleidingbedrijf en natuurbeheerder in westelijk Zuid-Holland, heeft ambities met maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO moet worden geïntegreerd in het beleid en gedragen door en vanuit de medewerkers. Dunea zocht en vond – via een pitch – de beste partner voor deze betekenisvolle opdracht.

We zagen al direct dat beleid en communicatie hier integraal samen gaan. En dus besloten we vanaf het eerste moment met onze strategiepartner Enact Sustainable Strategies samen op te trekken. Beide bureaus vullen elkaar uitstekend aan en blijken zich te onderscheiden door de persoonlijke benadering, aldus Dunea. We zijn inmiddels aan de slag met de eerste fase, waarin de gesprekken met stakeholders centraal staan.

Zorgbalans, een van de grootste werkgevers in onze regio, zoekt artsen die zich specialiseren in ouderengeneeskunde. Een kritische doelgroep, die door de vergrijzing in ons land bij elke zorgverlener zo terecht kan voor een goede carrière. Waarom zouden kandidaten dan moeten kiezen voor Zorgbalans? We adviseerden ‘show, don’t tell’ en kozen voor een documentaire van 6 minuten die de plussen van deze bijzondere organisatie overbrengt. Samen met onze collega’s van YarainMedia werkten we de opzet uit tot een mooie, integere film.

De film kunnen we pas laten zien als de wervingscampagne loopt. Hieronder vind je alvast een preview-clipje.

Concept en ontwikkeling i.s.m. Yara in Media en Zorgbalans

Het initiatief voor vrijwilligers in de wijken van Haarlem krijgt een vervolg. Spaarnelanden heeft een stichting opgericht die dit maatschappelijk initiatief verder gaat kanaliseren. Voor de stichting De Stad Heeft Je Nodig werkten we een nieuwe website met bijpassend logo uit.

Schoolkinderen die techniekworkshops bezoeken, oudere leerlingen die zelf elektrokarts tunen. Het kan allemaal, dankzij de stichting TechnoChallenge in Noord-Holland. De afgelopen 10 jaar is er zoveel op dit gebied ontwikkeld, dat het tijd werd om dit eens in een filmpje samen te vatten. Gelukkig was er al veel enthousiast beeldmateriaal voorhanden van deelnemers aan de vele doeprogramma’s. Met dank aan GoPRo-camera’s en drone-filmers. We vulden dit aan met drie interviews uit het veld, en werkten dat uit tot een samenhangend verhaal.

Film Techportal from 2minutefilms on Vimeo.

Uit het duurzaamheidsverslag 2016 van recycle-expert Suez blijkt dat er goede stappen zijn gezet richting de beoogde transformatie naar grondstoffenmanagement en -productie. Op het gebied van circulaire economie, een belangrijk speerpunt van Suez, werden succesvolle projecten gelanceerd en afgesloten. Daarmee begint het bedrijf op te vallen als game changer in de afvalwereld. Het nieuws werd deze week opgepikt door mvo-vakblad duurzaam bedrijfsleven.

 

De enorme hoeveelheid duurzaamheidsinformatie wordt op de nieuwe website handig ontsloten via verschillende manieren van navigeren. Onder het kopje ‘Wat ons bezighoudt’ staan de belangrijkste thema’s gerangschikt. Via filters komen daaraan gerelateerde onderwerpen bovendrijven. Ook werkte Intervolvement mee aan een handig overzicht van belangrijkste feiten in 2016, een materialiteismatrix, de stakeholderdialoog en het waardecreatiemodel.

 

Kijk voor het hele duurzaamheidsverslag 2016 op grondstoffenkringloop.nl

Voor het tweede jaar stelden we het jaarverslag van Spaarnelanden samen volgens GRI G4. We gingen te rade bij management en stakeholders en onderzochten de meest materiële thema’s. Dit jaar werkten we het waardecreatiemodel verder uit en deden we verslag van de stakeholderdialoog.

 

Het jaarverslag van Spaarnelanden is nu een navigeerbare pdf geworden, en kreeg een prominente plek op de website van Spaarnelanden. Helemaal zonder drukwerk kon het Haarlemse bedrijf niet, de belangrijkste stakeholders worden via een samenvattende drieluikfolder op de hoogte gebracht van de belangrijkste onderwerpen.

 

Interessant dit jaar is dat we het jaarverslag ook als animatiefilmpje mochten maken. Daarmee probeert Spaarnelanden het brede publiek voor haar duurzame bedrijfsvoering te interesseren.

PWN, waterbedrijf en natuurbeheerder in Noord-Holland, presenteert haar nieuwe jaarverslag. Net als vorig jaar is de informatie in het verslag gestructureerd volgens de richtlijnen van GRI, de internationale standaard voor duurzaamheidsverslagen. Intervolvement haalde de informatie op, structureerde de content en schreef de teksten.

Interessant dit jaar is de nadrukkelijke aandacht voor dilemma’s, risico’s, impact van activiteiten en waardecreatie. Ook is er een verslag van de stakeholderdialoog en worden daaruit acht materiële thema’s gedefinieerd. Nieuw ten opzichte van het voorgaande jaarverslag is dat we nu ook een uitgebreide beschrijving van de organisatie en haar strategie hebben gemaakt, onder het hoofdstuk ‘PWN beter leren kennen’.

Maak kennis met het nieuwe online-jaarverslag van PWN.

Intervolvement ontwikkelde voor Spaarnelanden een animatiefilmpje. Doel: meer aandacht voor het nieuwe jaarverslag via social media. Dus moest het filmpje natuurlijk zo kort mogelijk. We legenden onszelf daarom een limiet op van anderhalve minuut. Aan de hand van de jaarverslagteksten stelden we een script samen met leuke beeldideeën. Onze partner Sensiamedia bracht het concept tot leven in deze animatie.

Volgend jaarverslag – of ander project – in een handige animatie uitleggen? Neem contact op met Sieto Flink: 023 5341805.

Nieuwe producten en diensten. Bij Sodexo weten ze daar jaar-in-jaar-uit hun klanten mee te verrassen. De laatste tijd gaand ontwikkelingen op facilitair- en foodgebied zo snel, dat het tijd werd om in het personeelsblad aandacht te schenken aan bijzondere innovaties. We schreven verhalen over een nieuwe app, de parkerrobot, een folie die geurtjes onderdrukt en het eigen ‘Innolab’. Uiteraard ook veel human interest, zoals het verhaal van Maria, die voor haar werk al 500 helikoptervluchten maakte.

We schreven een online brochure voor de provincie met zes inspirerende voorbeelden van maatschappelijke organisaties die met provinciale steun zonnepanelen aanschaften. De tips & tricks in de brochure inspireren anderen om ook de stap te wagen. En niet alleen de eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Het gaat om openbare gebouwen die veel publiek ontvangen en echt een voortrekkersrol in een gemeente vervullen. Daardoor hebben de projecten een grote uitstraling op de omgeving.

Zonne-energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het aandeel duurzame energie. Zeker in Noord-Holland. Noord-Holland heeft de meeste zonuren van Nederland en een relatief sterke zoninstraling. Daarom verhoogde de provincie begin juli het subsidiebudget voor zonnestroominstallaties op maatschappelijk vastgoed. Sinds 2015 kent de provincie een speciale subsidieregeling voor eigenaren van gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang of zorg. Tot nu toe is € 2.086.450,- subsidie verleend.

 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat fuseren met Haarlemmermeer. Inwoners worden op de hoogte gehouden van het proces door fusiekrant Natuurlijk Verbonden. In de nieuwste editie besteden we aandacht aan het grote draagvlak dat er voor de fusie is. In april werd het herindelingsadvies goedgekeurd door beide gemeenteraden. Het advies ligt nu, aangevuld met alle zienswijzen en een reactie daarop van de gemeentebesturen, bij de provincie Noord-Holland. Verder staat er weer een duo-interview in de krant. Dit keer met twee sportieve inwoners van beide gemeenten. Verder is na te lezen hoe het fusieproces verder verloopt.

Door een omschakeling van Windows naar Mac hadden we ineens pc’s, toetsenborden en muizen over. Na even rondvragen konden we de Sint Franciscus Xaveriusschool in Haarlem hier heel erg blij mee maken. Directeur Ben van den Burg kwam zelf alle spullen ophalen en gelukkig had ie een flinke auto mee voor de 13 beeldschermen, 16 toetsenborden en een heleboel muizen. School blij en wij bij Intervolvement in onze nopjes, want het ruimt ook lekker op. Het is goed om op deze manier nog goed functionerende spullen een tweede leven te geven.

Al een paar jaar organiseren vrijwilligers in verschillende Noord-Hollandse steden het Promotie Evenement Techniek. Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 komen spelenderwijs in contact met technische workshops, speciaal door deelnemende bedrijven voor ze samengesteld.

Het ontbrak nog aan een gemeenschappelijke aankleding. Een stijl, een naam, een leuk idee dat zo’n evenement optilt. Met partner Fonts+Files werkten we een stijl uit die past bij de zeven werelden van techniek. Centraal idee: kom er ontdekken en doen.

Purmerend had gisteren de primeur: nieuwe materialen, waaronder een toren van 4 meter hoog, beachflags, statafels en foldermateriaal. De komende maanden rollen we het evenement nieuwe stijl uit naar andere steden in de regio.

Schone lucht staat hoog op de agenda van de IJmondgemeenten. En geen wonder, in een regio waar mensen wonen en werken temidden van scheepvaart en zware industrie. Wie wil weten hoe de regio de luchtkwaliteit wil verbeteren hoeft niet het 30 pagina’s tellende visiestuk van de gemeenten te lezen. Intervolvement adviseerde de Omgevingsdienst IJmond om het onderwerp met een online magazine toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Online magazine maken?

Handig van zo’n online magazine is de gelaagdheid ervan. Je kunt er snel doorheen scrollen voor een globale indruk van de hoofdzaken. Wie wat meer de diepte in wil kan filmpjes bekijken, actuele meetgegevens over de luchtkwaliteit checken, doorscrollen naar meer tekstblokjes of zelfs het naar de complete Visie Luchtkwaliteit 2017-2021 van het Platform Milieu & Gezondheid.

Bekijk het resultaat. We zijn er trots op!

Nog een voorbeeld van een online magazine zien? Blader door ons nieuwjaarsmagazine.

Een personeelsblad is een mooi middel om alle medewerkers te bereiken. Bij Sodexo, waar 6.000 medewerkers verspreid over honderden klantlocaties werken, is zo’n magazine een perfect middel om de waarden van het bedrijf over te brengen. We schrijven er al jaren met veel plezier voor. Ondertussen gaat de communicatie van Sodexo verder: een paar jaar geleden breidden we uit met een Facebookpagina voor en door medewerkers, die inmiddels een groot succes is.

 

Sinds maart is er een digitale nieuwsbrief aan de mix toegevoegd: Update Team NL. Een snelle aanvulling op het papieren magazine. Met actueel nieuws, gekoppeld aan het intranet. Intervolvement ondersteunt de redactie en schrijft de teksten. Ook hebben we geadviseerd over de opzet van een organisatiebreed correspondentennetwerk binnen Sodexo. Daarmee komt het nieuws uit alle onderdelen van het bedrijf nog sneller bij de centrale redactie terecht…

 

 

 

 

Een bedrijf met al zijn bijzondere eigenaardigheden op waarde schatten… ga er maar aan staan. Veel respect hebben we voor de bedrijfswaardeerders die zich hebben aangesloten bij vakvereniging Nirv. Deze ‘register valuators’ vormen een erkende beroepsgroep. Voor hun lijfblad schrijft Intervolvement alweer 4 jaar de teksten.

 

In het nieuwe Van Waarde Magazine berichten we deze keer over de nieuwe opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen, laten we de kracht van medewerkersparticipatie zien en duiken we in de psychologie van de ‘strategische koper’. Want hoe technisch ook, bedrijfswaardering blijft mensenwerk. Die menselijke touch maakt dit financiële magazine steeds weer lezenswaardig…

Van koffiebekertjes tot dozen en maaltijdbakjes. Familiebedrijf Pacombi Group is al decennia groot in verpakkingen. Dankzij hun duurzaamheidsvisie wordt het bedrijf uit Honselersdijk internationaal gezien als marktleider. Tijd om dit alles eens goed uit te dragen in een duurzaamheidsverslag. Maar waar te beginnen?

Via ons whitepaper over GRI-verslagen kwamen ze in contact met Intervolvement. Zo ontstond de opdracht om Pacombi Group te ondersteunen met GRI. We legden alle duurzaamheidsinitiatieven langs de meetlat van het nieuwe GRI Standards en… waren zelf ook onder de indruk! Op tal van gebieden is het bedrijf al heel ver met dataverzameling en duurzaamheidsvisie. En met ons zetje in de goede richting hebben we er alle vertrouwen in dat het met hun duurzaamheidsverslag ook goed komt…

De duinen zijn van levensbelang voor Noord-Holland. Ze filteren ons drinkwater en beschermen ons tegen de zee. Voor een natuurgebied met zo’n belangrijke functie moet je goed zorgen. En gelukkig gebeurt dat ook. Samen met 500 vrijwilligers en diverse organisaties zet drinkwaterbedrijf PWN zich in voor gezonde, vitale en veerkrachtige duinen.

In de Rapportage Natuur & Recreatie doet PWN verslag van haar belangrijkste activiteiten op het gebied van beheer en recreatie in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het Noordhollands Duinreservaat. Intervolvement schreef de teksten. Bij een rapportage denk je misschien aan een droog en ambtelijk stuk, maar dat is dit zeker niet. Dit leest als een tijdschrift voor natuurliefhebbers. Met informatie over de planten en dieren die er voorkomen, tips voor excursies en persoonlijke verhalen van vrijwilligers die vertellen waarom ze zich inzetten voor de natuur.

Houd je van de duinen? Blader het dan vooral eens door!

Geef eens wat vaker een complimentje. Want zeg nou zelf: een schouderklopje voor een bijzondere prestatie voelt lekker! In de nieuwste editie van Quality Times, het personeelsmagazine van Sodexo Nederland, geven we tips over hoe je complimenten geeft én ontvangt. Ook laten we zien hoe een fijne werkplek, persoonlijke groei en begrip de ‘quality of life’ van Sodexo-medewerkers vergroot. Intervolvement stelt Quality Times elk kwartaal met veel plezier samen. Het blad gaat naar alle 6.000 medewerkers van deze facilitymanagement-organisatie.

We experimenteerden rond de feestdagen met een nieuwe techniek voor online magazines. Een mooi interactief medium, waarmee je het magazine-gevoel op een zo prettig mogelijke manier online benadert. Dus lekker bladerbaar, leesbaar én inspirerend. Adem in… en doe de duik!

De gemeente Haarlemmermeer gaat fuseren met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Om dat proces goed te begeleiden krijgen inwoners elke twee maanden de fusiekrant ‘Natuurlijk verbonden’. De naam is een knipoog naar de enorme hoeveelheid groen die de beide gemeenten op hun grondgebied hebben. Een uniek gegeven binnen de metropool Amsterdam. In de december-editie stellen we twee agrariërs voor uit de verschillende gemeenten. Ze hebben gemeen dat ze naast hun boerenbedrijf ook veel groepen ontvangen voor rondleidingen.

De luchtkwaliteit in een regio is afhankelijk van een complexe stelsel van factoren. Zeker in de IJmond, met drukke verkeersaders, de duinen, de zee en natuurlijk industrie en havens. De Omgevingsdienst IJmond behartigt de luchtkwaliteit namens alle IJmondgemeenten en stelde een nieuwe visie hiervoor op. Belangrijk dus, om deze visie helder en lekker leesbaar te communiceren.
Intervolvement kreeg opdracht om dit in de vorm van een online magazine te doen. Zo houden we het luchtig en serieus tegelijk. Met bovendien voldoende digitale flexibiliteit om de boodschap vervolg te geven, bijvoorbeeld door film, tabellen en foto’s te combineren.

Het wijkteam Schalkwijk van het Haarlemse Spaarnelanden werd vandaag verrast met extra hulp. In speciale werkkleding trok wethouder Joyce Langenacker een uur lang met het team door de wijk. Ze zette zo haar waardering voor het project ‘Wijkteams’ letterlijk kracht bij, en al doende liet ze de openbare ruimte een beetje schoner en veiliger achter. Op korte termijn zal er voor elke Haarlemse wijk een eigen wijkteam zijn. De werving van medewerkers is gestart.

Het Wijkteam Schalkwijk is de eerste van hopelijk vele teams die samen werken aan schone en veilige Haarlemse wijken. Inmiddels zijn al vijf teams samengesteld die dagelijks in verschillende wijken opruim- en reparatiewerkzaamheden verrichten en de wijk schoner en leefbaarder maken. Elk wijkteam bestaat uit 8 tot 10 medewerkers met een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt.

Participatie op Haarlemse leest
Bijzonder aan het project is dat er verschillende manieren wordt geparticipeerd. Om te beginnen zijn dit de wijkteamleden die weer deelnemen aan het arbeidsproces, en via het team rechtstreeks aan de samenleving. Het team is namelijk zichtbaar en herkenbaar in de wijk en heeft direct contact met de wijkambassadeur, een bewoner van de wijk. De wijkambassadeur is door Spaarnelanden geworven en heeft een korte training genoten in het observeren van de openbare ruimte; zo ondersteunen ze bij het schouwen door Spaarnelanden. De belangstelling voor wijkambassadeurs is groot. Voor elke wijk zijn inmiddels een of meer wijkambassadeurs gevonden. Spaarnelanden werft op dit moment meer medewerkers zodat straks alle Haarlemse wijken hun eigen team hebben. Centraal in de werving staat de campagne De Stad Heeft Je Nodig (www.destadheeftjenodig.nl).

Initiatief kreeg veel bijval
Het initiatief voor de Haarlemse wijkteams werd genomen door Robert Oosting, directeur van Spaarnelanden. Hij wilde iets doen aan het feit dat er mensen zijn die geen kans meer krijgen in de samenleving, en daarom niet meer deelnemen en aan de kant staan. Zijn idee werd direct omarmd door de gemeente Haarlem en verschillende partner-organisaties. Korte tijd later was al het eerste wijkteam samengesteld en dagelijks aan het werk. De inzet van de gemeente Haarlem was daarbij cruciaal, aldus Oosting. En het was dan niet meer dan logisch om wethouder Joyce Langenacker aan den lijve te laten ervaren welke betekenis het Wijkteam heeft, voor de medewerkers en voor de stad.

Aandacht lokale radio en tv
Station Haarlem105 besteedde in radioshow ‘Goeiemugge’ deze week elke ochtend aandacht aan het goede werk van de Haarlemse wijkteams. Momenteel draait op het tv-kanaal ook elke dag onze wervingscommercial en een minidocumentaire over een van deze teams. De begeleidende wervingscampagne loopt in week 47 en 48.

 

 

Deze zomer maakten we een clip en documentaire voor een maatschappelijk actueel onderwerp: hoe zorg je dat iedereen meedoet in de stad? Spaarnelanden biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek in een wijkteam. En ambassadeurs, vrijwilligers uit de wijk, ondersteunen door goed op te letten waar de wijk nog wat extra inzet van het team kan gebruiken. Een prachtige samenwerking, waarbij korte lijnen maken dat er veel werk wordt verzet.

De extra aandacht voor dit onderwerp heeft ervoor gezorgd dat inmiddels veel wijkbewoners zich als vrijwillig ambassadeur hebben aangemeld. Ook zijn er inmiddels vijf wijkteams actief. Toch is dat nog niet genoeg: we kregen opdracht om een campagne te maken die voor extra aanwas van nieuwe wijkteamleden moet zorgen.

De campagne loopt in week 47 en 48. Inzet in weekkranten, op lokale radio en tv, via een campagnewebsite en een persbijeenkomst met een speciale hoofdrol voor de wethouder voor werk en sociale zaken. Stay tuned!

Als je gemeente gaat fuseren met een buurgemeente wil je natuurlijk weten wat dat voor jou betekent. Intervolvement schreef de teksten voor een informatiekrant voor de inwoners van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer.

 

Per 1 januari 2019 fuseert de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer. Een belangrijke succesfactor voor het slagen van een fusie is voldoende draagvlak bij de belanghebbenden; in dit geval de burgers. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude besloot bewoners bij het fusieproces te betrekken met onder meer inspraakavonden en een informatiekrant. Intervolvement schreef daarvoor de teksten. Duidelijk en to-the-point. Precies zoals een huis-aan-huisblad zijn moet dus. Made in Haarlem zorgde voor de opmaak. Op 3 november viel de eerste editie bij de bewoners op de mat. Er volgen er nog twee in de loop van 2018.

Een jonge, progressieve stad met groen, lucht en ruimte. De ideale voedingsbodem zou je zeggen voor duurzaamheid. Toch, als je niet oppast, kan iedereen bij de gemeente daar iets anders onder verstaan. En waarom wilden we ook alweer excelleren in duurzaamheid? Door alle projecten zou je de essentie kunnen missen.
De ambities van Lelystad hebben daarom niet alleen een voedingsbodem nodig, ze moeten ook wortel schieten. Dus heeft de gemeente Intervolvement gevraagd om op zoek te gaan naar de ‘why’ van hun duurzaamheidsambities en via storytelling het lonkend perspectief te schetsen. Het overkoepelende verhaal van de drive voor een duurzame gemeente…

Wie had gedacht dat het in jaarverslagenland zo hectisch en spannend kon zijn? En wie had gedacht dat het jaarverslag niet slechts een verplicht nummer zou zijn, ter afsluiting van een boekjaar? Maar dat het juist nieuwe ambities kon creëren, en zelfs de driver zou zijn van dialoog en draagvlak, en – zonder meer – input voor strategie- en visie-ontwikkeling.

GRI is volwassen geworden nu het nieuwe GRI-standards onlangs is geïntroduceerd. Voor samenstellers van duurzaamheidsverslagen brengt dit duidelijkheid en een beter overzicht op de soms complexe materie. GRI Standards is een afgeleide van G4 en geldt vanaf 2018. De GRI-organisatie moedigt eerder gebruik ervan ten sterkste aan. Bij Intervolvement vinden we dit een goede ontwikkeling!

Meer lezen

Twee richtlijnen – van GRI en van IIRC – jagen deze ontwikkeling aan. Maar zijn ze elkaars alternatieven, of zijn ze complementair? Welke kies je?  Lees hierover in deze blog.

De waarde van een onderneming vaststellen is een vak apart. Hoe bepaal je bijvoorbeeld de prijs van een netwerkorganisatie als Airbnb? En hoe beïnvloedt de Brexit de waarde van Nederlandse bedrijven? U leest het in Van Waarde, het relatiemagazine van het NIRV (het Nederlands Instituut voor Register Valuators). Naast opiniërende artikelen over de financiële en economisch actualiteit bevat deze editie onder meer een toelichting over de weg die vennoten kunnen bewandelen bij ruzies over de waarde van de aandelen. Wie al die lekker leesbare teksten schreef? Intervolvement natuurlijk.

Stagebureau Connectie uit Haarlem heeft Content United ingeschakeld voor het opzetten van een strategie voor online marketing en contentcreatie. Doel van de samenwerking is meer naamsbekendheid voor het bureau, een goed vindbare website en sterkere relaties met scholen, scholieren en bedrijven in Haarlem.

Content United ondersteunt bedrijven die meer rendement willen halen uit hun online activiteiten. Het bureau is een joint venture van Intervolvement, Made in Haarlem en FBI Design. Samen verenigen zij drie kwaliteiten op één vloer: communicatie, vormgeving en online techniek.

Met een feestelijke, extra dikke editie van personeelsmagazine Quality Times viert Sodexo haar 50-jarig bestaan. We dachten mee over een tijdlijn die 50 jaar Sodexo op een leuke manier in beeld brengt. En we blikken prikkelend vooruit naar 2066. Hoe zou Sodexo dan haar 100-jarig bestaan vieren?

Een fotoverslag van het grote personeelsfeest, portretjes van spraakmakende medewerkers en een duidelijke visie op de toekomst maken het blad compleet. Bovendien laat Chef Kok Nancy Tiel voor ‘Het Recept’ zien hoe je een superhippe bloedworsthamburger maakt met ingrediënten die 50 jaar geleden populair waren. Kortom, deze Quality Times is een bewaarnummer waar niet alleen Sodexo trots op is. Intervolvement stelt elk kwartaal het veelzijdige magazine samen voor de 6.000 medewerkers van deze facilities managementorganisatie.

Spaarnelanden heeft voor de derde keer op rij Intervolvement geselecteerd voor het samenstellen van het duurzaamheidsverslag en het organiseren van de stakeholderdialoog. Spaarnelanden is het afvalmanagement- en onderhoudsbedrijf van de gemeente Haarlem. In de verslaglegging over 2016 volgen we de meest recente richtlijn van het Global Reporting Initiative: GRI G4. Bekijk hier het jaarverslag over 2015 dat we voor Spaarnelanden samenstelden.

 

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig draaien op hergebruikte grondstoffen, is de ambitie van het kabinet. Welke stappen zet Afvalzorg om grondstoffenkringlopen te sluiten? En welke rol vervullen afvalstortlocaties eigenlijk in een circulaire economie? Lees erover in het jaarverslag 2015. Intervolvement schreef de teksten en ondersteunde bij de samenstelling van het verslag.

Over Afvalzorg

N.V. Afvalzorg houdt zich bezig met het bewerken en hergebruiken van afval in Nederland en is marktleider op het gebied van storten. Het bedrijf heeft twee aandeelhouders: de provincie Noord-Holland (90%) en de provincie Flevoland (10%).

Sinds de zomer maakt GRI vorderingen om haar standaard voor duurzaamheidsverslaglegging te verbeteren. Geen G4 of G5 – de nieuwe naam wordt GRI Standards.

Wat verandert er?

GRI Standards is eigenlijk G4 in een nieuw jasje. En dat jasje maakt het werken met de internationale richtlijnen voor duurzaamheidsverslagen een stuk eenvoudiger. Zo komt er een verbeterde structuur en wordt de richtlijn flexibeler van opzet. Naast de basis-vereisten komen er straks 33 ‘topic-specific standards’, thema’s die je optioneel kunt inzetten afhankelijk van de context van de organisatie. Dat maakt de nieuwe standaard modulair en actueel. Nieuwe trends kunnen later nog als thema worden toegevoegd, waardoor er meer maatwerk mogelijk is.

Begin 2017 nieuwe standaard GRI

Al met al belooft Global Reporting Initiative geen revolutie maar een evolutie: vooral een betere opzet van de structuur en presentatie van de richtlijnen springen in het oog. Standards verschijnt naar verwachting begin 2017.

Meer over de transitie naar GRI Standards lees je hier.

Een start-up met een bijzondere dienst: onafhankelijk organisatieadvies rond ziekte en verzuim. Corporate case management noemen ze het zelf. Na een brainstorm over een goede naam, pakten we door met een concept voor een zo eenvoudig mogelijke website. Gelukkig zijn er tegenwoordig goed ogende templates, waarmee een basiswebsite zó van de grond komt. Ideaal voor startende bedrijven! www.insidecase.nl

Het jaarverslag van Spaarnelanden is dit jaar voor het eerst conform G4-core samengesteld. Dat betekende dat we op een andere manier naar de verstrekte informatie kijken. Nieuw is dat de rol van stakeholders daarbij belangrijker wordt. Zij bepalen immers waarover ze graag in het jaarverslag wat meer te weten willen komen. Intervolvement voerde gesprekken met ze en leidde daaruit af wat de meest relevante thema’s zijn op dit moment. De gesprekken leverden bovendien voor het management van Spaarnelanden belangrijke informatie op, belangrijk voor de strategie van het bedrijf. Met deze kennis konden we vlot en efficiënt een gedegen jaarverslag samenstellen. Bekijk hier het resultaat (pdf).

Samen met bureau Limoon werkten we in 2015 een nieuwe strategie en structuur uit voor de consumentcommunicatie van PWN. Ons strategisch advies omvatte een pakkende mix van online en offline media. Met in de hoofdrol een gezellig mini-magazine vol informatie over water en natuurbeleving. Handig om uit te delen in de bezoekerscentra en bij evenementen. Het magazine, getiteld PUUR, is een doorvertaling van eerdere magazines die we voor PWN samenstelden. Deze maand rolde de eerste editie van de pers.

 

Ondernemers staan voortdurend voor spannende investeringsbeslissingen. Zo’n beslissing neem je liever niet op basis van een goed gevoel. En ook niet alleen maar omdat de bank bereid is om het te financieren. Steeds vaker schakelen ondernemers een Register Valuator in om de haalbaarheid van een investering te berekenen. Lees erover in Van Waarde, het magazine van het NIRV voor ondernemers in het MKB. Intervolvement schreef ook voor deze editie weer de artikelen; helder en lekker leesbaar dus.

 

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands maakt serieus werk van duurzaamheid en laat dit als centraal thema terugkomen in haar nieuwe jaarverslag. Intervolvement stelde de content samen, schreef de teksten en bewaakte dat het verslag conform de G4 Core-richtlijnen werd opgeleverd. Het resultaat is een informatieve website, die dankzij haar handige navigatie een grote hoeveelheid informatie prettig gedoseerd aanbiedt.

 

Stakeholderdialoog en materialiteit

In het kader van GRI ontwikkelden we een methode voor een gedegen stakeholderdialoog. In gesprekken met stakeholders vragen we naar de belangrijkste thema’s en maken we samen met onze opdrachtgever de belangrijkste, ofwel materiële onderwerpen. De stakeholdergesprekken leveren telkens ook waardevolle feedback en soms verrassende insights op voor wie serieus werk maakt van G4-verslaglegging.

 

Door de dialoog met stakeholders wordt ook duidelijker welke thema’s binnen en buiten het bedrijf de hoogste prioriteit hebben. Perfecte input, waarmee we de navigatie van het online-jaarverslag konden opzetten: kijk via deze link bij ‘wat ons bezighoudt’ om te zien hoe SUEZ Nederland dit aanpakt.

De een heeft een passie voor freerunning, de ander traint voor hardloopwedstrijden. Enthousiasme over sport werkt aanstekelijk. Dat wilde Sodexo uitstralen in het hoofdartikel in de nieuwe editie van personeelsblad Quality Times. Want zoveel mogelijk medewerkers fit de vakantie in… dat is ook goed voor de kwaliteit op de werkplek. Intervolvement stelt elk kwartaal een kleurrijk personeelsblad samen voor de 6.000 medewerkers van dit Nederlandse facility concern.

Het verhaal van Albert, Robert, Sabrina, René en Romano. De een is afgekeurd door epilepsie, de ander zat al veel te lang zonder werk. Spaarnelanden schrijft ze niet af, maar zorgt voor werkplekken in wijkteams. Een prachtige manier om ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ weer bij de stad te betrekken, én de wijk netjes te houden. Sociale cohesie in optima forma dus. We waren dan ook erg enthousiast toen we over dit onderwerp een film mochten maken. Bekijk – én deel! – de clip en de mini documentaire op deze thema-site: www.destadheeftjenodig.nl

 

Credits

Intervolvement – concept en project
Made in Haarlem – concept en art direction
Steven Elbers – regie, beeld, geluid, montage
Spaarnelanden – productie

– Drukbezochte Polderborrel over online impact 

Onze dienst Content United stond centraal tijdens het Haarlemse ondernemersevent Polderborrel. We telden 110 bezoekers, die we kort bijpraatten over de mogelijkheden voor meer online impact. Een mooie opkomst! Was u er ook? Kijk hier onze presentatie nog eens terug. En hier voor de leukste foto’s.

De financiële wereld never sleeps. Dagelijks vinden er transacties tussen bedrijven plaats. Maar hoe bepaal je wat een onderneming kost? Het ‘waarderen’ van organisaties is een erkend specialisme dat wordt uitgevoerd door Register Valuators. Een vak apart, met een eigen beroepsvereniging, het NIRV, en een eigen relatiemagazine voor ondernemersVan Waarde. Intervolvement schreef weer een editie vol over interessante waarderingskwesties en transacties. Hoe waardeer je bijvoorbeeld een coöperatie? En is het terecht dat zorgondernemers goodwill betalen bij de overname van een praktijk? Lees erover in het aprilnummer van Van Waardehttp://vanwaardemagazine.nl/

Een kok, een facility manager, een conciërge. Gevaarlijke beroepen? Nou nee. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Juist in het gewone dagelijkse werk gebeuren de meeste ongevallen. Daarom besteedt Sodexo in haar personeelsmagazine Quality Times onophoudelijk aandacht aan veiligheid. Want in je vinger snijden, uitglijden of je voet verzwikken op de trap: het kan iedereen overkomen. In het maart-nummer besteden ook aandacht aan andere aspecten van Quality of Life bij Sodexo. Het blad wordt thuisbezorgd bij alle 5.000 medewerkers van Sodexo Nederland.

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude – ingeklemd tussen Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer en Amsterdam – maakt zich op voor een grote verandering: de gemeente van 5.000 inwoners wordt opgeheven en gaat in zijn geheel samen met een van de buurgemeenten. Die laatste mogen hun visie op de fusie indienen, waarna de gemeenteraad kiest. In de aanloop naar deze beslissing krijgen inwoners volop inspraakmogelijkheden. Intervolvement ondersteunt dit proces met communicatie, onder meer in de vorm van deze Horizon&Stip-krant.

De regio IJmond is hard op weg om dé hotspot te worden van de maakindustrie. Er komt een Techport Campus, met een aanzuigende werking voor tal van technische bedrijven en scholieren. Goed voor de economie dus. We bedachten in 2014 de naam Techport en adviseerden over de te voeren communicatiestrategie. Inmiddels kan winkelend publiek in de IJmond niet meer om Techport heen: winkelruiten van leegstaande panden worden beplakt met wervende stickers. De belofte voor een economisch krachtige metropoolregio!

 

  • MVO Maturity: Doe de test

Met het MVO Maturitymodel zien organisaties precies hoe ver ze zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Samen met drie expert-partners ontwikkelde Intervolvement dit model, dat sinds kort te vinden is op mvomaturity.nl. Volwassen, of nog een beetje groen? Met een test kom je er snel achter. De website helpt met een stappenplan op weg naar een volwassen aanpak van mvo. Intervolvement leverde haar kennis over dit onderwerp en adviseert klanten van MVO Masters op het gebied van mvo-strategie, -management, en natuurlijk mvo-communicatie! Nieuwsgierig? Doe de volwassenheidstest.

Schermafbeelding 2016-08-30 om 15.12.06

Om uitputting van de natuurlijke hulpbronnen te voorkomen, heeft SUEZ Recycling and Recovery Netherlands de grondstoffenrevolutie ontketend. SUEZ stuurt aan op maatschappijbrede samenwerking bij inzameling, sortering en hergebruik van afval, om steeds meer grondstoffen terug te kunnen winnen. Het begin van de circulaire economie. Intervolvement ontwikkelde grondstoffenrevolutie.nl vanuit het duurzaamheidsverslag dat we eerder voor SUEZ schreven.

Hoe laat je potentiële fusiepartners kennis maken met de belangrijkste kernwaarden, inwoners en ondernemers van je gemeente? Organiseer een bustour! Dat deden we voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Burgemeesters, wethouders en ambtenaren van zes buurgemeenten waren uitgenodigd. Twee bussen vertrokken vanaf Sugar City in Halfweg, waar de dorpsraden eerst een korte presentatie hielden. Daarna leidde burgemeester Heiliegers en wethouders Van Haeften en Graal de gasten langs de belangrijkste (groene) kernwaarden van de gemeente.

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil fuseren en zoekt een geschikte fusiepartner. De busrit vormt een onderdeel van het onderzoek naar welke buurgemeente het beste aansluit bij haar kernwaarden. Eind juni moet bekend zijn met welke gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat fuseren. Intervolvement organiseerde en begeleidde de dag en maakte een routeboekje met kernwaarden van de groene buffergemeente.

Valt een startup te waarderen? Hoe gaat de waardering van een schadeclaim in z’n werk? En hoe subjectief is waarde überhaupt? Enkele onderwerpen die aan bod komen in het decembernummer van Van Waarde, het vakblad van Register Valuators. Samen met de redactie van het NIRV bedachten we de onderwerpen en de insteek van de artikelen. Vervolgens doken we de materie in, spraken we deskundigen en schreven we inhoudelijke én lekker leesbare teksten.

Na een paar jaar is het voor elk personeelsblad tijd voor een lezersonderzoek. Sodexo legde Quality Times onder het vergrootglas en kreeg goede kritiek terug. Het magazine scoort maar liefst een 7,6. Medewerkers voelen zich dankzij de artikelen meer betrokken bij hun organisatie. Ook heeft het blad een enthousiasmerend effect. Verder kreeg Sodexo waardevolle suggesties voor rubrieken en onderwerpen. Daar gaat de organisatie samen met Intervolvement mee aan de slag. In de december-editie van Quality Times zoomen we in op de resultaten van het onderzoek. Ook besteden we aandacht aan nieuwe service-initiatieven van Sodexo.

Communicatie vanuit de inhoud is ook: jaarverslagen – al zeker tien jaar ons specialisme – en in het bijzonder als het gaat om duurzaamheids- en/of maatschappelijke verslagen. Hiervoor biedt GRI dé internationaal geaccepteerde standaard. Hiervan worden vanaf 31 december 2015 de G4-richtlijnen van kracht. Voor en met verschillende opdrachtgevers bereiden we ons al een tijdje voor op deze vierde generatie van GRI.

Bijzonder aan G4 is dat er veel waarde wordt gehecht aan de stakeholderdialoog, die wezenlijke input verzorgt voor een goed verslag: een verslag dat voorziet in een heldere materialiteitsanalyse, met als doel de thema’s te adresseren die voor stakeholders écht relevant zijn. Onze ervaring (en die van klanten) is dat de dialoog met stakeholders regelmatig verrassende inzichten oplevert. Zo snijdt het mes aan twee kanten: een relevant verslag, én strategische informatie vanuit stakeholdergroepen.

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in gesprek met mogelijke fusiepartners. Die goed passen bij de voor inwoners belangrijke kernwaarden, zoals het groengebied, de identiteit van de dorpen en de gemeenschapszin. Zorgvuldige communicatie is cruciaal in dit proces. Intervolvement is ingeschakeld, nadat we eerder waren betrokken bij de communicatie rond het besluitvormingsproces. Om inwoners en bedrijven zo goed mogelijk aangesloten te houden, adviseren en ondersteunen we over het verloop van het traject, zoals via persrelaties, informatiekranten, bijeenkomsten en rondleidingen.

Spaarnelanden, verantwoordelijk voor afval en groenonderhoud in Haarlem, wilde een visiedocument. Want in Nederlandse steden spelen zoveel ontwikkelingen, en in haar organisatie zijn zoveel ideeën voor vernieuwing, dat het hoog tijd werd om dit alles eens helder en samenhangend op te schrijven. Dat deed Intervolvement voor ze, én we bedachten een manier die zorgt dat zo’n visiedocument door wethouders en raadsleden goed gelezen wordt. We maakten een piekfijn boekje. Centraal thema: de straat is van ons allemaal. Want met z’n allen maken we het leven in de stad leuker, duurzamer en socialer. Zes sprekende voorbeelden laten zien hoe mooi nieuw initiatief in de stad kan werken. We gaven ze een Loesje-achtige ‘stoeptegelwijsheid’ mee, en roepen iedereen op: wat wordt jouw tegeltje voor de stad?

Schermafbeelding-2015-11-18-om-12.57.43

Brancheorganisatie VPRA heeft Intervolvement zojuist officieel gecertificeerd. Met dit Q-certificaat krijgen we de erkenning dat we een solide bureau zijn dat de bedrijfsvoering op orde heeft. We zijn dus nu ‘VPRA Certified’, en daar zijn we natuurlijk erg trots op!

 

Het VPRA certificaat is ontwikkeld voor alle typen PR- en communicatieadviesbureaus die VPRA-lid zijn of willen worden. Het is gebaseerd op de normen van de internationale vereniging PRCA. Kijk voor meer informatie op de website van VPRA.