Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Duurzaamheidsverslag SUEZ zoekt diepte op

27 juli 2017

Uit het duurzaamheidsverslag 2016 van recycle-expert Suez blijkt dat er goede stappen zijn gezet richting de beoogde transformatie naar grondstoffenmanagement en -productie. Op het gebied van circulaire economie, een belangrijk speerpunt van Suez, werden succesvolle projecten gelanceerd en afgesloten. Daarmee begint het bedrijf op te vallen als game changer in de afvalwereld. Het nieuws werd deze week opgepikt door mvo-vakblad duurzaam bedrijfsleven.

 

De enorme hoeveelheid duurzaamheidsinformatie wordt op de nieuwe website handig ontsloten via verschillende manieren van navigeren. Onder het kopje ‘Wat ons bezighoudt’ staan de belangrijkste thema’s gerangschikt. Via filters komen daaraan gerelateerde onderwerpen bovendrijven. Ook werkte Intervolvement mee aan een handig overzicht van belangrijkste feiten in 2016, een materialiteismatrix, de stakeholderdialoog en het waardecreatiemodel.

 

Kijk voor het hele duurzaamheidsverslag 2016 op grondstoffenkringloop.nl