Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

In 2018 een communicatief jaarverslag? Onze tips en overwegingen

Als het gaat om het duurzaamheidsverslag, is de richtlijn van het GRI veruit de meest toegepaste. Gelijktijdig zien we al enige tijd Integrated Reporting (Thinking!) terugkomen in jaarverslagen. In 2017 werd ook steeds vaker een koppeling gemaakt met de Sustainable Development Goals.

 

Met ingang van het komende jaar treedt de Europese richtlijn over non financial reporting in werking. Omdat deze slechts voor een beperkt aantal bedrijven verplichtingen oplevert, is het vooral het signaal dat we kunnen waarderen.

 

Transparantie blijft een uitdaging

Bij veel organisaties blijft echte transparantie op alle relevante aspecten een uitdaging. Niet voor niets krijgen bedrijven bij de jaarlijkse Transparantiebenchmark nog extra complimenten voor het schetsen van hun dilemma’s, onvolkomenheden en zaken die beter kunnen. Echt eerlijk en open zijn, dat wordt nog steeds opvallend gevonden. Kennelijk blijft transparantie spannend voor verslagleggende organisaties; het kan echter zoveel meer krediet opleveren…

 

Het jaarverslag als moreel kompas

Missies, visies, ambities en langetermijnwaardecreatie; het zijn vaak fundamentele teksten waarmee de hoogste leiding de organisatie kenschetst. Dit gedachtegoed verdient het dan ook om verder te worden vertaald naar de organisatie, met als doel duurzaamheid te verankeren. Is het overdreven om te zeggen dat het jaarverslag kan dienen als moreel kompas? Aan de hand waarvan medewerkers een nieuw duurzaam besef kunnen ontwikkelen over de uitoefening van hun functie of rol? Wij denken van niet.

 

Less is more

De kwaliteit van jaarverslagen ontwikkelt zich, en daarmee ook de eisen die eraan worden gesteld. Een beperkt aantal concerns haalt alles uit de kast om het jaarverslag min of meer compleet samen te stellen én te onderbouwen met stakeholderdialogen, materialiteitsanalyses, connectiviteitstabellen, koppelingen aan de SDG’s, management approaches conform GRI, trendanalyses, enzovoort…

Ons advies: maak keuzes die bij de organisatie passen en die de leesbaarheid bevorderen. Enige ambitie mag best, maar ‘less is more’ blijft een waardevol parool.

 

Haal de energie weer uit je verslag

‘Haal meer uit je jaarverslag’ is al jarenlang ons mantra. En gelukkig krijgen we ook steeds meer weerklank. Het jaarverslag is een management- en een communicatie-instrument. Aan de hand van dialoog en discussie kan het jaarverslag heel veel strategische informatie opleveren en/of strategievorming stimuleren. Gelijktijdig levert het redactieproces heel veel op, zoals mooie verhalen die ook via andere media kunnen worden uitgezet. In een jaarverslag gaat veel energie zitten; de kunst is die er ook weer uit te halen.

 

Sparren? Meer weten? Bel 023- 534 18 05.

Of download onze whitepaper over de ontwikkeling van GRI-verslaglegging naar GRI Standards.