Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Greenwashing versus oprecht duurzaam ondernemen

Steeds meer bedrijven claimen duurzaam te produceren. Maar kunnen zij dit ook aantonen? Of zijn hun groene inspanningen niets meer dan greenwashing? Aan de andere kant zijn er ondernemers, als Jos Huijbregts van Bakkerij Van Vessem in Haarlem, die heel bewust rekening houden met mens en milieu.

Niet voor niets is Van Vessem uitgeroepen tot duurzaamste bedrijf van Nederland. Huijbregts had al de Groene Mug Bokaal van de gemeente Haarlem in ontvangst genomen, omdat hij zich als ondernemer sterk maakt voor een duurzame stad. Zijn missie is iedereen overtuigen dat duurzaam geproduceerde producten op de lange termijn niet duur zijn. Het bewijs is zijn eigen Haarlemmer Meer Brood.

Oprecht duurzaam ondernemen

Iedereen kent de voorbeelden van groene nepclaims; de producent die bronwater verpakt in plastic en zich tegelijk profileert als natuurliefhebber; de autofabrikant die een milieuvriendelijke auto presenteert die later toch niet zo duurzaam blijkt. Wanneer dit soort greenwashing aan het licht komt, wordt dit terecht afgestraft door media of consumenten. Gelukkig zijn er ook meer en meer ondernemers die oprecht duurzamer willen ondernemen.

Duurzaam is goedkoper

Een ervan is dus onze klant Jos Huijbregts. Als bakker ziet hij het minimaliseren van de voetafdruk van zijn bedrijf als zijn missie. “Over alle facetten in het productieproces van mijn brood bedenk ik hoe het nog milieuvriendelijker kan. Uiteindelijk wil ik volledig energieneutraal zijn. Ik koop graan bij boeren in de buurt en binnenkort komt de energie voor de ovens van zonnepanelen. Nu wil ik aantonen dat duurzaam geproduceerd brood op de lange termijn helemaal niet duurder hoeft te zijn dan regulier brood: goedkoper zelfs.” Het bewijs is zijn eigen Haarlemmer Meer Brood.

Wat is de eerlijke, echte prijs?

Huijbregts heeft de organisatie True Price laten uitrekenen wat de echte prijs is van zijn duurzame Haarlemmer Meer Brood. Dit brood is onder meer gemaakt van tarwe en eenkoorn afkomstig van boerderij Bijlsma in de Haarlemmermeer en gemalen in korenmolen de Zandhaas in Santpoort. Van akker tot bakker kan dus haast niet korter. In de eerlijke prijs van een product zijn niet alleen de grondstof- en productiekosten meegenomen, maar ook kosten voor het herstel van de milieueffecten van het productieproces. Denk aan de CO2-uitstoot en energie-, water- en landgebruik. Die worden bij reguliere producten niet of nauwelijks meegenomen in de prijs, waardoor ten onrechte de indruk bestaan dat duurzame producten duur zijn.”

Duurzaam is juist goedkoper

True Price rekende uit dat de kosten om de impact van de productie op het milieu te compenseren bij het Haarlemmer Meer Brood 14 cent zijn en bij een conventioneel brood 23 cent. Toch krijgt Haarlemmer Meer Brood bijna dezelfde winkelprijs als een gemiddeld volkorenbrood: € 2,45. Een conventioneel brood kost € 2,40 maar is na impact dus wel goedkoper: € 2,59 tegen € 2,63.

Huijbregts: “Door de echte kosten apart te vermelden op het prijskaartje, kunnen we hierover heel transparant zijn. Voor ons is het een uitdaging de aankomende jaren de echte kosten van nog meer producten in kaart te brengen, en in stappen te verlagen. Het kan ook in breder verband de discussie op gang brengen over het eerlijke prijskaartje.”

Conclusie

Greenwashers versus oprecht duurzaam ondernemers? Tegen de duurzame inspanningen van bakker Jos Huijbregts kan geen greenwasher op!