Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Het spel tussen voorlichter en journalist

 

Voorlichters en journalisten. Ze hebben elkaar nodig, maar gaan ook behoedzaam met elkaar om. Want soms schrijft een journalist iets op wat niet klopt. Of wil een voorlichter geen openheid van zaken geven. Dat levert nog wel eens vuurwerk op. Achter de schermen, want niemand is erbij gebaat om de vuile was buiten te hangen natuurlijk.

Interessant is daarom het betoog van wetenschapsjournalist Maarten Keulemans in de Volkskrant. Hij laat van binnenuit zien hoe de redactie denkt over de gewoonte om altijd maar inzage vooraf te eisen.

Naar het artikel op CommunicatieOnline: 7 uitstekende redenen om te zeggen: Sorry, maar tot hier en niet verder.