Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Tijd voor community management: 4 tips

Natuurlijk wil je dat medewerkers zich als één team inzetten voor de doelen van de organisatie. Voorwaarde is dan wel dat iedereen precies weet waar het bedrijf voor staat en wat er speelt. En dat mensen elkaar kennen en bereid zijn een stapje extra voor elkaar te zetten. Zoals in een community dus. 4 tips.

Tip 1: Faciliteer informeel contact
Onderschat nooit de kracht van informele communicatie. Een praatje bij de koffieautomaat versterkt de onderlinge band en via de kinderen en het weekend beland je al snel bij kritische geluiden over de bedrijfsvoering en kansen om die te verbeteren. Dit is waardevolle informatie, dus creëer settings waarin medewerkers elkaar ontmoeten en in gesprek komen. Zorg voor slow coffee-machines en grote lunchtafels.

Tip 2: Stimuleer ontmoetingen
Wil je het structureler aanpakken? Kijk dan eens naar de Working out loud-methode van John Stepper. Vorm groepjes van collega’s van verschillende afdelingen en stel twaalf doelen vast die je in twaalf weken wilt bereiken. In week één wil je bijvoorbeeld de tools van het sociale intranet beter leren toepassen. Elk teamlid zoekt collega’s die daarbij kunnen helpen en wekelijks inventariseer je ideeën en bespreek je de voortgang. Medewerkers leren zo elkaar en het bedrijf beter kennen, ze ontdekken raakvlakken in elkaars werk, en ondersteunen en versterken ze elkaar.

Tip 3: Investeer in een correspondentennetwerk
Elke organisatie heeft ze: de enthousiastelingen die van alles op de hoogte zijn en overal bij betrokken. Benoem deze mensen tot correspondent en vraag ze om de ogen en oren van de communicatieafdeling te zijn. Nieuwtjes en ontwikkelingen geven zij door aan de redactie van de interne communicatiemiddelen, die daar er mooie verhalen van kunnen maken voor de hele organisatie. Een correspondentennetwerk is bij uitstek geschikt voor grotere organisaties met veel verschillende locaties. Zorg dat er mensen tussen zitten op sleutelposities in alle afdelingen en vestigingen.

Tip 4: Verlies het doel niet uit het oog
Het is prachtig als uit alle hoeken van de organisatie inderdaad een stroom van informatie op gang komt. Dat is precies wat je wilt. Maar wat doe je met al die content? Een en ander vraagt om een doordachte contentstrategie. Volgende week gaan we daar dieper op in.