Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Wat vindt Haarlem van Spaarnelanden?

Wat vindt Haarlem van Spaarnelanden? Best een relevante vraag, als je nagaat dat Spaarnelanden met haar activiteiten op het gebied van afvalinzameling, groenonderhoud en parkeerbeheer een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in de stad. In opdracht van de organisatie zelf ondervroegen we acht partijen over hun kijk op de prestaties van het onderhoudsbedrijf. Hieronder opdrachtgevers (de gemeente Haarlem en Zandvoort, ondernemers), bestuurders (wethouder Joyce Langenacker) inwoners (vertegenwoordigers van wijkraden), de aandeelhouder (de gemeente Haarlem) en medewerkers (OR-leden) van Spaarnelanden.

De rondgang leverde een schat aan informatie op waar Spaarnelanden haar voordeel mee kan doen. Immers, juist als een onafhankelijke partij de vragen stelt durven mensen vrijuit hun kijk op de organisatie te geven en te bespreken hoe het bedrijf het doet, wat beter kan en op welke activiteiten Spaarnelanden zich zou moeten richten.

Voortrekkersrol circulaire economie
Nieuwsgierig naar de uitkomsten? Houd dan het jaarverslag 2016 van Spaarnelanden in de gaten. Het verschijnt omstreeks [toevoegen] op www.spaarnelanden.nl en bevat, net als het jaarverslag 2015, weer een samenvatting van de stakeholdergesprekken. Zeker is wel dat de meeste partijen het bedrijf een voortrekkersrol toedichten op het gebied van afvalscheiding en circulaire economie.

Wat vindt uw omgeving van u?
Wilt u ook een stakeholderdialoog opzetten en uw bedrijfsstrategie afstemmen op wat uw klanten, medewerkers, burgers, politiek en anderen in uw omgeving belangrijk vinden? Informeer eens hoe het werkt bij Sieto Flink, telefoon 023 – 534 1805.