Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

VPRO Tegenlicht: duurzaam ondernemen concreet

Tien jaar geleden waren we al betrokken bij initiatieven rond Cradle to Cradle, C2C. Wat is er inmiddels van dit duurzaamheidsdenken terechtgekomen? VPRO Tegenlicht brengt het in beeld en laat zien dat de weg naar echte duurzaamheid toch langer is dan we destijds dachten. Maar, en dat is het positieve, stap voor stap komen we er. En nu al zie je heel concrete initiatieven die in deze richting wijzen. Zoals de businesscase waarbij je de waarde van koffiebonen door circulair denken kunt verzesvoudigen.

Voor onze opdrachtgever SUEZ Recycling & Recovery brengen we inmiddels de grondstofkringlopen gedetailleerd in beeld. Deze Tegenlichtaflevering zorgt voor nieuwe inspiratie. Hopelijk voor u ook!