Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Vrienden maken of inspelen op verwachtingen?

Partnerships. Samenwerking. Delen van kennis. Het is opmerkelijk hoeveel dit leeft bij ondernemingen en andere organisaties. We zien het in de media, we horen het om ons heen en voor onze klanten schreven we het de afgelopen maanden in hun jaarverslagen. De oorzaken zijn divers. Soms wordt meer gevraagd dan het eigen specialisme, soms zijn projecten gewoon te groot. Belangrijk is de toenemende urgentie om sneller te kunnen inspelen op kansen in de markt. En niet in het minst gaat het om draagvlak: de license to operate (or to accellerate). Stakeholdermanagement is daarvoor cruciaal.

Wie zijn je stakeholders? Wat is je reputatie bij hen? Wat zijn hun verwachtingen en behoeften? Voor verschillende opdrachtgevers hebben we de afgelopen maanden antwoorden op deze vragen in kaart gebracht. Dat gebeurde in verschillende projecten, zoals vanwege het jaarverslag van Spaarnelanden, vanwege de ontwikkeling van MVO-beleid voor drinkwaterleidingbedrijf Dunea, vanwege de werving van studenten en jong talent voor bedrijven in de (innovatieve) techniek, vanwege de merkontwikkeling van een toonaangevende grafische onderneming en de strategieontwikkeling van een sociale (overheids)onderneming…

Goed stakeholdermanagement maakt verschil. Omdat de hoogste leiding zijn strategische beslissingen er mede op kan baseren. Omdat er voor communicatie de juiste informatie (verhalen) voor kunnen worden gemaakt, en omdat stakeholders ervaren dat er naar hen wordt geluisterd.