Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Jaarverslag Spaarnelanden stelt duurzaamheid centraal

22 augustus 2018

Spaarnelanden, overheids-nv van de gemeenten Haarlem en Zandvoort, heeft haar jaarverslag over 2017 uitgebracht. Het verslag stelt duurzame ontwikkeling centraal en geeft inzicht in de prestaties rond milieu, mensen en lokale economie.

Intervolvement maakte de informatie toegankelijk met een heldere structuur gebaseerd op waardecreatie. We werkten een geïntegreerd waardecreatiemodel uit, deden verslag van de stakeholderdialoog en bepaalden de meest relevante onderwerpen aan de hand van de materialiteitsmatrix. De teksten laten zo de samenhang zien tussen de strategie, de verschillende activiteiten en de prestaties van de onderneming.

Het jaarverslag verscheen in de zomer van 2018 op de website van Spaarnelanden als interactieve pdf. Een samenvatting in print ging naar de belangrijkste stakeholders.