Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Jaarverslagen steeds vaker conform G4

16 december 2015

Communicatie vanuit de inhoud is ook: jaarverslagen – al zeker tien jaar ons specialisme – en in het bijzonder als het gaat om duurzaamheids- en/of maatschappelijke verslagen. Hiervoor biedt GRI dé internationaal geaccepteerde standaard. Hiervan worden vanaf 31 december 2015 de G4-richtlijnen van kracht. Voor en met verschillende opdrachtgevers bereiden we ons al een tijdje voor op deze vierde generatie van GRI.

Bijzonder aan G4 is dat er veel waarde wordt gehecht aan de stakeholderdialoog, die wezenlijke input verzorgt voor een goed verslag: een verslag dat voorziet in een heldere materialiteitsanalyse, met als doel de thema’s te adresseren die voor stakeholders écht relevant zijn. Onze ervaring (en die van klanten) is dat de dialoog met stakeholders regelmatig verrassende inzichten oplevert. Zo snijdt het mes aan twee kanten: een relevant verslag, én strategische informatie vanuit stakeholdergroepen.