Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

MVO-beleid voor Dunea

27 juni 2018

De wereld verandert snel, zeker in het leveringsgebied van Dunea, met grote steden als Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Verstedelijking, klimaatverandering, verontreiniging van het oppervlaktewater, uitbreiding van de ondergrondse infrastructuur en sociale problematiek; het zijn grote thema’s, die ook dit drinkwaterbedrijf raken. Hoe vindt Dunea de balans tussen ambitie en uitvoering?

Bij Dunea gonsde het al een tijdje van de ideeën voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar het ontbrak nog aan structuur om daarmee echt een vuist te maken. Daarom zocht Dunea ondersteuning om eerst een gedegen mvo-beleid te ontwikkelen, waaraan later elk idee en elk project kan worden getoetst.

Intervolvement zocht hiervoor de samenwerking onze partner Enact Sustainable Strategies. Naar aanleiding van verschillende stakeholderinterviews analyseerden we wat voor Dunea en haar omgeving belangrijke onderwerpen zijn. Dat vertaalden we naar een mvo-beleid met drie strategische speerpunten en doelen. Via interne gesprekken koppelden we daar kritische succesfactoren en kpi’s aan, samengevat in een afwegingskader.

Na validatie van dit plan tot officieel beleid kon er worden gebrainstormd over ideeën om dit verder gestalte te geven. In drie groepen van 12 medewerkers kwamen er tientallen bijzondere ideeën los, genoeg voor een activiteitenprogramma voor de komende drie jaar. We gaan dus vast nog veel horen van Dunea…