Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Omgevingsdienst IJmond kiest Intervolvement voor Visie Luchtkwaliteit

16 december 2016
De luchtkwaliteit in een regio is afhankelijk van een complexe stelsel van factoren. Zeker in de IJmond, met drukke verkeersaders, de duinen, de zee en natuurlijk industrie en havens. De Omgevingsdienst IJmond behartigt de luchtkwaliteit namens alle IJmondgemeenten en stelde een nieuwe visie hiervoor op. Belangrijk dus, om deze visie helder en lekker leesbaar te communiceren.
Intervolvement kreeg opdracht om dit in de vorm van een online magazine te doen. Zo houden we het luchtig en serieus tegelijk. Met bovendien voldoende digitale flexibiliteit om de boodschap vervolg te geven, bijvoorbeeld door film, tabellen en foto’s te combineren.