Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Online magazine promotie zonne-energie

06 juni 2017

We schreven een online brochure voor de provincie met zes inspirerende voorbeelden van maatschappelijke organisaties die met provinciale steun zonnepanelen aanschaften. De tips & tricks in de brochure inspireren anderen om ook de stap te wagen. En niet alleen de eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Het gaat om openbare gebouwen die veel publiek ontvangen en echt een voortrekkersrol in een gemeente vervullen. Daardoor hebben de projecten een grote uitstraling op de omgeving.

Zonne-energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het aandeel duurzame energie. Zeker in Noord-Holland. Noord-Holland heeft de meeste zonuren van Nederland en een relatief sterke zoninstraling. Daarom verhoogde de provincie begin juli het subsidiebudget voor zonnestroominstallaties op maatschappelijk vastgoed. Sinds 2015 kent de provincie een speciale subsidieregeling voor eigenaren van gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang of zorg. Tot nu toe is € 2.086.450,- subsidie verleend.