Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Rapportage natuurbeheer PWN

04 januari 2018

Drinkwaterbedrijf PWN betrekt de duinen van Noord-Holland bij het maken van drinkwater. Daarom heeft PWN al meer dan 75 jaar de verantwoordelijkheid om de natuur in de duinen goed te beheren. Een kwetsbaar gebied, dat niet voor niets de Natura2000-status heeft. In het Natuurrapport legt PWN elk jaar verantwoording af van hoe de organisatie te werk gaat en wat ze voor natuur en recreatie in de duingebieden bereikt. Intervolvement mocht ook afgelopen jaar weer het rapport samenstellen en de teksten schrijven.