Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Strategie EBN focust op energietransitie

03 januari 2019

EBN richt zich als staatsdeelneming nog steeds op exploratie van aardgasvelden in de Nederlandse ondergrond. Maar de energiewereld is sterk aan het veranderen. Aardgas is nog steeds belangrijk als transitiebrandstof naar verduurzaming, maar de kennis van de bodem kan ook anders worden ingezet. Voor aardwarmte bijvoorbeeld, en CO2-opslag. Zie daar de nieuwe focus van EBN, die we ook op hun website nu helder uiteenzetten. Compleet met een uitgebreide kennisbank voor de energiesector.