Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Wijkteam en wethouder maken Schalkwijk mooier

25 november 2016

Het wijkteam Schalkwijk van het Haarlemse Spaarnelanden werd vandaag verrast met extra hulp. In speciale werkkleding trok wethouder Joyce Langenacker een uur lang met het team door de wijk. Ze zette zo haar waardering voor het project ‘Wijkteams’ letterlijk kracht bij, en al doende liet ze de openbare ruimte een beetje schoner en veiliger achter. Op korte termijn zal er voor elke Haarlemse wijk een eigen wijkteam zijn. De werving van medewerkers is gestart.

Het Wijkteam Schalkwijk is de eerste van hopelijk vele teams die samen werken aan schone en veilige Haarlemse wijken. Inmiddels zijn al vijf teams samengesteld die dagelijks in verschillende wijken opruim- en reparatiewerkzaamheden verrichten en de wijk schoner en leefbaarder maken. Elk wijkteam bestaat uit 8 tot 10 medewerkers met een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt.

Participatie op Haarlemse leest
Bijzonder aan het project is dat er verschillende manieren wordt geparticipeerd. Om te beginnen zijn dit de wijkteamleden die weer deelnemen aan het arbeidsproces, en via het team rechtstreeks aan de samenleving. Het team is namelijk zichtbaar en herkenbaar in de wijk en heeft direct contact met de wijkambassadeur, een bewoner van de wijk. De wijkambassadeur is door Spaarnelanden geworven en heeft een korte training genoten in het observeren van de openbare ruimte; zo ondersteunen ze bij het schouwen door Spaarnelanden. De belangstelling voor wijkambassadeurs is groot. Voor elke wijk zijn inmiddels een of meer wijkambassadeurs gevonden. Spaarnelanden werft op dit moment meer medewerkers zodat straks alle Haarlemse wijken hun eigen team hebben. Centraal in de werving staat de campagne De Stad Heeft Je Nodig (www.destadheeftjenodig.nl).

Initiatief kreeg veel bijval
Het initiatief voor de Haarlemse wijkteams werd genomen door Robert Oosting, directeur van Spaarnelanden. Hij wilde iets doen aan het feit dat er mensen zijn die geen kans meer krijgen in de samenleving, en daarom niet meer deelnemen en aan de kant staan. Zijn idee werd direct omarmd door de gemeente Haarlem en verschillende partner-organisaties. Korte tijd later was al het eerste wijkteam samengesteld en dagelijks aan het werk. De inzet van de gemeente Haarlem was daarbij cruciaal, aldus Oosting. En het was dan niet meer dan logisch om wethouder Joyce Langenacker aan den lijve te laten ervaren welke betekenis het Wijkteam heeft, voor de medewerkers en voor de stad.

Aandacht lokale radio en tv
Station Haarlem105 besteedde in radioshow ‘Goeiemugge’ deze week elke ochtend aandacht aan het goede werk van de Haarlemse wijkteams. Momenteel draait op het tv-kanaal ook elke dag onze wervingscommercial en een minidocumentaire over een van deze teams. De begeleidende wervingscampagne loopt in week 47 en 48.