Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Een natuurplan dat alle zintuigen prikkelt

PWN is behalve producent van drinkwater ook beheerder van de duinen. Iedere tien jaar stelt PWN haar beleid voor natuur en recreatie bij. Dat betekent: zien wat er in het duinbeheer aan de hand is, afwegen van belangen, ideeën ontwikkelen voor de lange termijn en afstemmen met belangengroepen.

 

Wil je tot een beleidsplan komen dat gezien wordt, dan is het fijn om een communicatiebureau naast je te hebben dat je goed kent. Intervolvement hielp de beleidsmakers van PWN om hun visie kernachtig te verwoorden. Van daaruit redigeerden we de tekst voor de Beheernota tot een uitgebalanceerd geheel. Het resultaat: een heldere structuur en een soepel leesbare nota voor bestuurders van gemeenten en provincie.