Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Duurzaamheidsverslag via stakeholderdialoog


SUEZ Recycling & Recovery Netherlands zet alles op alles om steeds schaarser wordende grondstoffen in de kringloop te houden. Zo zet het bedrijf in op meer samenwerking in de afvalketen, met focus op kringlopen en duurzame oplossingen. Dit is dan ook het centrale thema van het nieuwe jaarverslag. Intervolvement stelde de content samen, schreef de teksten en zorgde ervoor dat het verslag conform de GRI-richtlijnen werd opgesteld.