Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Redactie rapport over het natuurbeheer van PWN

De Nederlandse duinen hebben het zwaar. Gelukkig zijn er beheerders zoals PWN, die weten hoe ze het duinlandschap weer gezond moeten maken. Dat ze in zulke kwetsbare natuur ook recreatie mogelijk maken, mag wel een wonder heten. Intervolvement ondersteunt PWN om aandacht te vragen voor hun zorgvuldige natuurwerk. Bijvoorbeeld met het jaarlijkse Natuurrapport, waarin op een vrij lichte, bevlogen manier stakeholders bij gemeenten en provincie worden bijgepraat over het beheer in de duinen en de ontwikkeling van de recreatie. Nuchter, resultaatgericht, en vol inspiratie voor wie niet zo vaak de duinen in trekt.

Bekijk de versie van 2017 hier