Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Nieuwsbrief voor zakelijke waterklanten

Dat je met 60.000 zakelijke waterklanten de banden kunt aanhalen, bewijzen de cijfers van de zakelijke nieuwsbrief van PWN. Een pakkende kop en helder intro maken dat de nieuwsbrief goed wordt gelezen. In de statistieken zien we regelmatig openingsratio’s van boven de 65%. De teksten van Intervolvement gaan over onderwerpen die voor bedrijven relevant zijn. Bijvoorbeeld nieuwe transportleidingen, de kwaliteit van het proceswater, innovaties en techniek. De nieuwsbrief heeft in 4 jaar tijd gezorgd voor een trouwe groep lezers.