Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Stakeholderdialoog levert veel op

Je kunt ons bijna wel specialist GRI noemen. Zo stelden we ook het jaarverslag voor Spaarnelanden over 2015 samen conform de nieuwe norm G4. Dat betekende dat we op een andere manier naar de verstrekte informatie kijken. Nieuw is dat de rol van stakeholders daarbij belangrijker wordt. Zij bepalen immers waarover ze graag in het jaarverslag meer te weten willen komen. Intervolvement voerde gesprekken met ze en leidde daaruit af wat de meest relevante thema’s zijn op dit moment. De gesprekken leverden bovendien voor het management van Spaarnelanden interessante informatie op – belangrijk voor de strategie van het bedrijf. Met deze kennis konden we vlot en efficiënt een gedegen jaarverslag samenstellen. Bekijk hier het resultaat (pdf).