Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Duurzaamheidsverslag via stakeholderdialoog

Veel meer samenwerken in de afvalketen, focus op kringlopen en duurzame oplossingen. SUEZ Recycling & Recovery Netherlands zet alles op alles om steeds schaarser wordende grondstoffen in de kringloop te houden. De Nederlandse vestiging van het SUEZ-concern maakt serieus werk van duurzaamheid en laat dit als centraal thema steeds terugkomen in haar nieuwe jaarverslag. Intervolvement stelt de content samen, schrijft de teksten en bewaakt dat het verslag conform de GRI-standaard wordt opgeleverd. Het resultaat is een informatieve website, die dankzij haar handige navigatie een grote hoeveelheid informatie prettig gedoseerd aanbiedt.

 

Stakeholderdialoog en materialiteit

In het kader van GRI ontwikkelden we een methode voor een gedegen stakeholderdialoog. In gesprekken met stakeholders vragen we naar de belangrijkste thema’s en maken we samen met onze opdrachtgever de belangrijkste, ofwel materiële onderwerpen. De stakeholdergesprekken leveren telkens ook waardevolle feedback en soms verrassende insights op voor wie serieus werk maakt van G4-verslaglegging.

 

Door de dialoog met stakeholders wordt ook duidelijker welke thema’s binnen en buiten het bedrijf de hoogste prioriteit hebben. Perfecte input, waarmee we de navigatie van het online-jaarverslag konden opzetten: kijk via deze link bij ‘wat ons bezighoudt’ om te zien hoe SUEZ Nederland dit aanpakt.