Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Communicatiestrategie en compelling story voor nieuwe techniekcampus

Ze hadden al een naam, Techniek Campus Engineering & Materials. De communicatiewerkgroep voor de oprichting vroeg Intervolvement een communicatiestrategie te ontwikkelen en deze te vertalen naar een ‘compelling story’. Na interviews en brainstormsessies brachten we de strategie onder woorden en werkten we deze uit naar een communicatieplan. Met als essentieel onderdeel de compelling story, het verhaal dat alle partijen achter het grote idee schaart. Inmiddels is de Techniekcampus in de IJmond uitgegroeid tot een instituut dat werken, leren en innoveren op een vloeiende manier verbindt. We bedachten – ongevraagd – als alternatieve naam ‘Techport’, en zien nu dat deze meer en meer gebruikt wordt voor de gehele maakindustrie in de Noordelijke Randstad…