Voor wie het nog niet wist.
Intervolvement is Jung geworden!

logo

Echt waar, kijk snel op onze nieuwe website

Visieboekje met stoeptegelwijsheden

Spaarnelanden, verantwoordelijk voor afvalinzameling en groenonderhoud in Haarlem, heeft een prikkelende visie op sociaal maatschappelijk ondernemen. En in de stad spelen zoveel ontwikkelingen die daarop aansluiten, dat het hoog tijd werd om dit alles eens helder en samenhangend op te schrijven. Intervolvement adviseerde om dit eens goed op te schrijven, in de vorm van een visiedocument. We bedachten een concept dat de aandacht moest trekken van stakeholders, zoals wethouders en raadsleden. Het werd een bijzonder boekje. Centraal thema: de straat is van ons allemaal. Want met z’n allen maken we het leven in de stad leuker, duurzamer en socialer. Zes sprekende voorbeelden laten zien hoe mooi nieuw initiatief in de stad kan werken. We gaven ze een Loesje-achtige ‘stoeptegelwijsheid’ mee, en roepen iedereen op: wat wordt jouw tegeltje voor de stad?